PIECE AKUMULUJĄCE CIEPŁO cz.1

PIECE AKUMULUJĄCE CIEPŁO

Do pieców akumulujących ciepło zaliczamy normalne piece kaflowe lub budowane z gotowych elementów prefabrykowanych. Piec taki jest zasobnikiem ciepła, a palenie w nim odbywa się raz lub dwa razy dziennie podczas mroźnych dni. Zadaniem Stosunkowo dużej masy pieca jest nagromadzenie tak dużej ilości ciepła, aby oddawane powoli starczyło na wyrównanie strat ciepła w pomieszczeniu, w okresach między poszczególnymi paleniami w piecu. Akumulacja jednak powinna być zastosowana poprawnie pod względem technicznym.

Charakterystyczną cechą dotychczas budowanych pieców mieszkaniowych było takie usytuowanie kanałów, aby gazy spalinowe przebywały najdłuższą drogę od. paleniska do wylotu do komina. Uważano bowiem, że im dłużej gazy będą przebywać w piecu, tym lepiej nagrzeją piec. Jak wykazały doświadczenia, były to przekonania mylne, bowiem większe wewnętrzne powierzchnie pieca mocniej nagrzewały się niż powierzchnie zewnętrzne, zaś połączenie kanałów pieca z przewodem kominowym w górnej części pieca powodowało odpływ gazów spalinowych o wyższej temperaturze, a zatem duże straty.

Im więcej w piecu jest kanałów, w których gazy spalinowe raz unoszą się ku górze, a następnie opadają ku dołowi, tym więcej gazy te mają w biegu zwrotów, załamań i zahamowań, powodujących zmniejszenie prędkości ich przepływu. W związku z tym piece takie wymagają większego ciągu, a co za tym idzie bardzo wysokich, sięgających 10 metrów kominów. ,

W wielokanałowym piecu, w każdym dalszym od paleniska kanale piec ogrzewa się coraz mniej, wpływa to nie tylko na złe ogrzewanie pomieszczenia lecz i na nierównomierne rozszerzanie się zewnętrznych ścian pieca i często pękanie spoin między kaflami, a nawet samych kafli.

Stosowane w nowoczesnych piecach w kanale paleniskowym „nasady” (przegrody krzyżowe) powodują, że proces spalania przebiega lepiej, a ponadto nasady te akumulują więcej ciepła i obniżają temperaturę gazów u wylotu do komina. Zwłaszcza w piecach bezkanałowych, które mają nad paleniskiem komorę spaleń, pozostałe cząstki niedopalonego węgla dokładnie się w niej dopalają.