Asortyment sprzętu elektronicznego

Asortyment sprzętu elektronicznego.

Coraz więcej urządzeń, wykorzystywanych przez człowieka, zawiera w swojej konstrukcji elementy elektroniczne. Układy tych elementów mogą wspomagać pracę urządzeń elektromechanicznych i ułatwiać ich obsługę (np. płynna regulacja obrotów silnika w wiertarce lub odkurzaczu), w sposób automatyczny regulować pracę urządzeń zgodnie z założonym programem (np. utrzymywać stałą, zadaną temperaturę w zbiorniku lub regulować pracę silnika samochodowego) oraz realizować skomplikowane programy, sterując procesami technologicznymi lub robotami.

Układy elektroniczne mogą także pełnić rolę przetworników lub wspomagać pracę tego typu urządzeń, powodując zamianę sposobu przekazywania informacji. Urządzeniami takimi są: mikrofon, głośnik, radiostacja, radioodbiornik, telewizor, telefon itp. Dzięki zamianie fal radiowych na impulsy elektryczne oraz przekształcaniu tych impulsów na fale akustyczne lub promieniowanie widzialne, bądź dzięki przekształcaniu fal akustycznych na impulsy elektryczne i fale elektromagnetyczne można słuchać radia, oglądać telewizję lub rozmawiać przez telefon. Właśnie ta klasa urządzeń najczęściej kojarzy się z pojęciem sprzętu elektronicznego. Przetwarzanie sygnałów umożliwia także zapis odpowiednich impulsów na nośniki magnetyczne (taśmy, dyski magnetyczne) lub optyczne (płyty CD), a następnie odczytywanie zawartych na nich zapisów i przekształcanie np. na fale akustyczne.

Obecnie coraz częściej do przesyłania informacji oraz jej przetwarzania wykorzystuje się technikę cyfrową, która zastępuje stosowane dotychczas rozwiązania analogowe. Problem dotyczy sposobu zapisu informacji w sygnałach przesyłanych drogą radiową lub w postaci prądu elektrycznego.

Sygnały analogowe charakteryzują się ciągłością zmian i dokładnie odwzorowują zmiany źródła sygnału, np. fale radiowe zmieniają amplitudę lub częstotliwość w zależności od nadawanego programu. Sygnał taki wiernie przekazuje informacje, natomiast jest podatny na zakłócenia w postaci innych sygnałów analogowych, które następnie trudno wyeliminować.

Sygnały cyfrowe są sygnałami impulsowymi. Stanowią więc zbiór impulsów przesyłanych w czasie, z których w wyniku odpowiedniego przetworzenia można uzyskiwać sygnał analogowy. Sygnał cyfrowy można kodować i zapisywać, stosując zapis binarny (złożony z zer i jedynek), wykorzystywany w urządzeniach komputerowych, można go też stosunkowo łatwo przetwarzać. Ma on dodatkowo tę zaletę, że nie jest podatny na zakłócenia w takim stopniu, jak analogowy oraz nie ulega zmianom i zniekształceniom podczas przesyłania. Sygnały cyfrowe łatwo odświeżać, a także, w wyniku ich obróbki, eliminować z nich inne niepożądane sygnały.

Coraz częściej stosuje się więc przetwarzanie odbieranego sygnału analogowego na cyfrowy (służą do tego przetworniki analogowo-cyfrowe), aby dokonać jego obróbki w technologii cyfrowej, a następnie przekształcić ponownie w sygnał analogowy (stosując przetworniki cyfrowo-analogowe). Obecnie wykorzystanie techniki cyfrowej nie ogranicza się jedynie do obróbki sygnału. Technikę cyfrową wykorzystuje się w przesyłaniu sygnałów za pośrednictwem fal radiowych, wprowadza się więc telewizję cyfrową, radio cyfrowe, telefonię cyfrową.

Wśród urządzeń elektronicznych można wyróżnić urządzenia przemysłowe i profesjonalne oraz urządzenia amatorskie i wykorzystywane w gospodarstwie domowym. Ta druga grupa urządzeń jest głównie przedmiotem handlu detalicznego.

Urządzenia elektroniczne można także podzielić na urządzenia powszechnego użytkowania, np. radioodbiorniki, telewizory, telefony, oraz urządzenia wykorzystywane jedynie przez określone grupy użytkowników, np. instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy, wzmacniacze i inne. Korzystanie z takiego specyficznego sprzętu wymaga odpowiedniego przygotowania, podobnie jak handel tym sprzętem.

Do sprzętu elektronicznego zalicza się:

• sprzęt RTV (radiowo-telewizyjny), a więc głównie odbiorniki radiowe i telewizyjne;

• urządzenia do zapisywania i odtwarzania dźwięku i obrazu (magnetofony, magnetowidy, odtwarzacze płyt kompaktowych, amatorskie kamery telewizyjne, gramofony itp.);

• wzmacniacze elektroakustyczne;

• urządzenia telekomunikacyjne (aparaty telefoniczne, radiotelefony, urządzenia przywoławcze, domofony itp.);

• urządzenia peryferyjne, czyli wyposażenie zabezpieczające właściwe funkcjonowanie wymienionych urządzeń, np. głośniki, mikrofony, zasilacze, stabilizatory, słuchawki, anteny, wzmacniacze antenowe, przetworniki sygnałów.

Odrębnymi grupami wyrobów są: sprzęt komputerowy, obliczeniowy oraz elektroniczny sprzęt muzyczny i elektroniczne urządzenia pomiarowe, w tym także zegarki.

Współczesny sprzęt elektroniczny bardzo często łączy w sobie wiele różnych funkcji, natomiast poszczególne urządzenia muszą być przystosowane do współpracy ze sobą. Radioodbiorniki mogą zawierać urządzenia do nagrywania lub odtwarzania dźwięku, natomiast magnetowid, kamera video i telewizor powinny pracować w jednym systemie, umożliwiającym ich współpracę itd. Dlatego właśnie dla sprzętu służącego do emisji dźwięku i obrazu, a więc odbiorników, a także sprzętu do przetwarzania, zapisywania (nagrywania) i odtwarzania dźwięku i obrazu, przyjęła się ogólna nazwa „sprzęt audio–video”.