Urządzenia do emisji dźwięku

Urządzenia do emisji dźwięku

Asortyment sprzętu do emisji dźwięku (sprzęt audio) korzystnie jest podzielić na 6 podstawowych grup, biorąc pod uwagę przeznaczenie i warunki korzystania z tego sprzętu. Można więc wyróżnić:

• pełnowymiarowe zestawy Hi-Fi, będące najnowocześniejszymi systemami do odbioru, zapisu i odtwarzania dźwięku;

• zestawy mini Hi-Fi, które są wersjami „mini” systemów pełnowymiarowych, zawierające wzmacniacz, magnetofon, tuner i odtwarzacz płyt kompaktowych (CD) w jednym urządzeniu;

• urządzenia przenośne, czyli przenośne zestawy Hi-Fi, radioodbiorniki zwykłe przenośne;

• urządzenia osobiste, czyli odtwarzacze i radioodtwarzacze ze słuchawkami, radioodbiorniki i odtwarzacze płyt kompaktowych;

• radioodtwarzacze samochodowe, czyli radioodtwarzacze kasetowe i płyt kompaktowych, zmieniacze CD;

• wyposażenie, tzn. słuchawki, głośniki, mikrofony i inne.

Pełnowymiarowe zestawy Hi-Fi składają się ze wzmacniacza, tunera, odtwarzacza płyt CD, magnetofonu dwukasetowego oraz głośników. Tuner jest modułem przeznaczonym wyłącznie do odbioru fal radiowych. Tunery w tych zestawach odbierają fale długie, średnie i UKF. Zaopatrzone są dodatkowo w programator, umożliwiający zaprogramowanie na ogół do 40 stacji. Sygnał z tunera jest przekazywany do wzmacniacza, który obsługuje także pozostałe moduły sprzętu, tzn. magnetofon i odtwarzacz płyt CD, z których sygnały są również wzmacniane. Układ elektroniczny wzmacniacza realizuje większość z funkcji związanych z przetwarzaniem i odtwarzaniem dźwięku. Magnetofon dwukasetowy, oprócz innych funkcji, umożliwia także szybkie kopiowanie zawartości kasety magnetofonowej. Odtwarzacz płyt CD może umożliwiać dodatkowo odtwarzanie płyt według przyjętego programu, odtwarzanie powtarzane oraz jest zaopatrzony w zmieniacz i magazynek płyt CD. Sygnał opuszczający wzmacniacz przechodzi do zestawów głośnikowych, które przemieniają go na falę akustyczną. Zestaw głośnikowy składa się z kilku tzw. kolumn głośnikowych. Kolumny te mają specjalną konstrukcję i składają się na ogół z kilku głośników. Liczba kolumn głośnikowych może wynosić 2-5, w zależności od funkcji realizowanych przez sprzęt. W zależności od przeznaczenia i roli jaką pełnią w zestawie, kolumny głośnikowe mogą zawierać głośniki niskotonowe (do ok. 22 cm średnicy i większej) lub średniotonowe, wysokotonowe (5-8 cm średnicy) i super-wysokotonowe (2 – 3 cm średnicy).

Stosowane w tego typu sprzęcie wzmacniacze mają na ogół moc wyjściową (tzw. moc znamionową) nie przekraczającą 100 W, mierzoną na każde z dwóch wyjść głównych (przednich) wzmacniacza. Wyjścia środkowe i tylne charakteryzuje na ogół dużo mniejsza moc, niż wyjścia zestawu przedniego. Moc każdej z kolumn głośnikowych połączonych z wyjściami wzmacniacza nie może być mniejsza niż moc znamionowa wyjścia.

■ Zestawy mini łączą w sobie prawie wszystkie funkcje dużych zestawów Hi-Fi i mogą odtwarzać dźwięk z jakością porównywalną z jakością dźwięku zestawów pełnowymiarowych. Zaletą zestawów mini jest wewnętrzne oprzewodowanie głównego zespołu, zawierającego podstawowe moduły sprzętu. Nie ma więc potrzeby łączenia poszczególnych modułów urządzenia ręcznie za pomocą kabli przez użytkownika. Zestawy pełnowymiarowe i mini są wyposażone w system zdalnego sterowania, realizowanego za pomocą sterownika.

■ Urządzenia przenośne to przede wszystkim radioodbiorniki jedno-głośnikowe lub dwugłośnikowe (dwukolumnowe). Zamocowana i chowana rączka w górnej części obudowy umożliwia przenoszenie tych urządzeń. Sprzęt ten może być zasilany prądem zmiennym z sieci lub stałym z baterii lub akumulatorów. Masa sprzętu bez baterii nie powinna przekraczać 8 kg. Moc wyjściowa tych urządzeń nie przekracza na ogół 10 W. Walory tego sprzętu mogą być zróżnicowane. Najbardziej rozbudowane urządzenia mogą zawierać wiele funkcji podobnych, jak w zestawach mini. Większość zestawów ma wbudowany magnetofon jednokasetowy lub dwukasetowy, natomiast niektóre są wyposażone w odtwarzacz płyt CD,DVD. Małe radia monofoniczne, wykorzystywane często w gospodarstwie domowym, mogą być dodatkowo wyposażone w zegar z dużym wskaźnikiem cyfrowym i spełniać funkcje budzika.

■ Asortyment sprzętu osobistego jest bogaty. Urządzenia osobiste są zasilane z baterii lub akumulatorów. Większość z nich jest zaopatrzona w słuchawki do odbioru stereofonicznego. Do urządzeń osobistych należy zaliczyć:

• tunery z odtwarzaczami płyt CD,DVD lub same odtwarzacze CD,DVD;

• tunery z magnetofonami kasetowymi (w niektórych wersjach z wbudowanym mikrofonem płaskim lub głośnikiem);

• tunery z odtwarzaczami kasetowymi lub same odtwarzacze kasetowe (walkmany);

• radia kieszonkowe ze słuchawkami lub dodatkowo wbudowanym głośnikiem (niektóre wersje mogą zawierać kalkulator ze spisem telefonów i zegar);

• dyktafony (są to magnetofony kasetowe wyposażone w mikrofon) z wbudowanym mikrofonem płaskim lub mikrofonem przewodowym.