Chłodziarki i zamrażarki domowe

Chłodziarki i zamrażarki domowe.

Zadaniem urządzeń chłodniczych jest utrzymanie niskich temperatur w izolowanej komorze — przestrzeni chłodzonej agregatem chłodniczym. Urządzenia te zapewniają optymalne temperatury do przechowywania artykułów spożywczych łatwo psujących się, wykorzystując podstawowe prawa fizyczne, takie jak: skraplanie pary, parowanie cieczy, sprężanie i rozprężanie czynnika chłodzącego, absorbowanie, czyli pochłanianie niektórych związków chemicznych przez ciecz.

Funkcjonowanie urządzeń chłodniczych polega na tym, że czynnik chłodzący krąży w układzie zamkniętym i pośredniczy w przekazywaniu ciepła. Do najpopularniejszych czynników zalicza się: wodę, amoniak, dwutlenek węgla, freon. Wielu producentów, w trosce o środowisko naturalne, jako środek chłodniczy agregatów stosuje bezpieczny dla strefy ozonowej atmosfery gaz techniczny.

Rysunek. Znak informacyjny — czynnik chłodniczy ekologiczny.

Na rysunku przedstawiono znak informacyjny umieszczany na urządzeniach chłodniczych, w których zastosowano ekologiczny środek chłodniczy.

W zależności od rodzaju zastosowanego agregatu rozróżnia się urządzenia chłodnicze:

— sprężarkowe,

— absorpcyjne,

— termoelektryczne.

Do zasadniczych elementów, oprócz agregatu, zalicza się termoregulator, pozwalający na samoczynne wyłączanie i włączanie się urządzeń. Nowoczesne wyroby coraz częściej mają instalowane mikroprocesorowe regulatory temperatury, przeznaczone do regulacji, pomiaru i cyfrowego wskazania wartości temperatury. Pozwalają one również na automatyczne odszranianie, jak również szybkie rozmrażanie.

Wewnątrz komora chłodnicza jest wyposażona w półki druciane lub z bezpiecznego szkła hartowanego, szuflady i drobne pojemniki. Elementy te są tak zaprojektowane, aby zapewniały optymalne wykorzystanie przestrzeni komory. Ściany urządzenia muszą mieć zapewnioną dobrą izolację. W nowych wersjach wprowadza się materiały izolacyjne obojętne dla środowiska, np. piankę poliuretanową spienianą ekologicznie czystym n-pentenem.

Szafki (obudowa) urządzeń chłodniczych powinny być estetyczne, o modnej linii wzorniczej, w różnych wersjach kolorystycznych, ale najczęściej barwy białej. Nie mogą mieć śladów odprysków emalii, korozji lub zarysowań.

Drzwi szafy winny być dokładnie uszczelnione. Producenci wykorzystują do tego celu specjalną gumę elastyczną z wkładem magnetycznym oraz przesyconą preparatem zapobiegającym rozwojowi mikroorganizmów. Szczelność drzwi sprawdza się przez włożenie pasków papieru w kilka miejsc. Po zamknięciu drzwi paski nie powinny dać się łatwo wyciągnąć.

Wśród charakterystycznych wielkości użytkowych chłodziarek należy wymienić:

— wymiary gabarytowe (wymiary prostopadłościanu łącznie z wyposażeniem), np. wysokość maksymalna 85 -177 cm, szerokość 56 cm, głębokość 54 – 60 cm

— pojemność użytkowa netto, np. 110-201 dm³,

— wyposażenie, np. liczba półek/pojemników 5/2,

— napięcie zasilania w V przy częstotliwości 50 Hz,

— masa netto w kg,

— odszranianie (automatyczne, ręczne),

— oznaczenia gwiazdkowe, np.:

* temperatura przechowywania — 6°C,

** temperatura przechowywania — 12°C,

*** temperatura przechowywania żywności — 18°C,

**** temperatura przechowywania żywności — 18°C lub niższa, głębokie zamrażanie,

— roczny pobór energii elektrycznej w kWh, np. 244 – 602 kWh.

W zależności od przeznaczenia, domowe urządzenia chłodnicze dzieli się na:

— chłodziarki,

— chłodziarko-zamrażarki,

— zamrażarki.

Uwzględniając konstrukcję, urządzenia chłodnicze są produkowane jako: wolno stojące, do wbudowywania, do zawieszania oraz jednoprzedziałowe, wieloprzedziałowe z podziałem zamrażania i przechowywania.

Urządzenia chłodnicze transportuje się luzem ze specjalnymi zabezpieczeniami transportowymi. W czasie przemieszczania należy unikać wstrząsów, jak również nie kłaść na boki. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać starannych oględzin zewnętrznych zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Powinien zwrócić uwagę na ogólną estetykę wyrobu, staranność wykończenia. Sprawdzić kompletność wyposażenia, łatwość w dopasowaniu poszczególnych elementów.

Po właściwym zmontowaniu całości urządzenia winien podłączyć je do sieci za pomocą przewodu i osłuchowo sprawdzić równomierność i cichość pracy silnika elektrycznego. Po demontażu należy ponownie starannie umieścić badany sprzęt w opakowaniu, pamiętając o załączeniu instrukcji obsługi oraz właściwie wypełnionej karty gwarancyjnej.

Producent, za pośrednictwem sprzedawcy, gwarantuje wysoki poziom jakości wyrobu, umieszczając na nim swój znaki firmowy i znak bezpieczeństwa „B”. Ponadto na tabliczkach znamionowych oraz w instrukcji obsługi zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego znajdują się liczne znaki informacyjne, pozwalające szybko zorientować się o wielu cechach wyrobu.

Rysunek. Znaki informacyjne umieszczane na domowych urządzeniach chłodniczych.