Urządzenia video

Urządzenia video

Urządzenia video można podzielić na następujące grupy:

• odbiorniki telewizyjne (telewizory) lub telewizory z urządzeniem do zapisu i odtwarzania obrazu (telewizory z magnetowidem);

• urządzenia do zapisu i odtwarzania obrazu (magnetowidy) lub urządzenia służące jedynie do odtwarzania obrazu (odtwarzacze vi-deo);

• urządzenia do przetwarzania i zapisu obrazu (kamery video) lub mające dodatkowo możliwość jego odtwarzania;

• akcesoria video, czyli stoły montażowe i drukarki do systemów video, lampy do kamer video i inne.

Współczesny sprzęt telewizyjny należy oceniać przez podanie wykorzystywanych w nim rozwiązań technicznych oraz jego możliwości. Obecnie wytwarzane odbiorniki telewizyjne można klasyfikować biorąc pod uwagę różnorodność właściwości użytkowych, czyli ze względu na:

• przekątną ekranu — rozróżnia się odbiorniki o małej przekątnej ekranu (do 42 cm, czyli do 16”), średniej przekątnej ekranu (42-52 cm, czyli 17 -20″), dużej przekątnej ekranu (52-88 cm, czyli 21 – 34″) oraz bardzo dużej przekątnej ekranu (powyżej 88 cm, czyli powyżej 35″);

• format (proporcje) ekranu — rozróżnia się odbiorniki o klasycznych proporcjach wymiarowych ekranu < 1,5, mierzonych stosunkiem szerokości ekranu do jego wysokości oraz odbiorniki z ekranem horyzontalnie poszerzonym o formacie 16:9 (> 1,5);

• sposób emisji obrazu — wyróżnia się odbiorniki z lampą kineskopową (CRT) normalną lub z czarnym pokryciem, z dysplejem ciekłokrystalicznym (LCD) oraz optycznym systemem projekcyjnym;

• częstotliwość odtwarzania obrazu — rozróżnia się odbiorniki odtwarzające obraz z częstotliwością 50 Hz oraz z częstotliwością 100 Hz;

• wypukłość ekranu — występują odbiorniki z ekranem wypukłym (coraz rzadziej), płaskim w pionie oraz superpłaskim;

• barwy emisji— na tej podstawie dzieli się odbiorniki telewizyjne na kolorowe oraz czarno-białe (obecnie praktycznie nie stosowane);

• realizowane funkcje, które mogą dotyczyć wizji lub dźwięku;

• obudowę — wyróżnia się obudowy skrzynkowe, wykonane na ogół z tworzyw sztucznych i przeznaczone do umieszczenia urządzenia na szafce lub stojaku, oraz obudowy meblowe, w których odbiornik telewizyjny jest elementem zabudowy meblowej, spełniającej funkcje użytkowe lub estetyczne.

Prawie wszystkie obecnie produkowane odbiorniki telewizyjne są wyposażone w system zdalnego sterowania i programowania wielu stacji oraz są przystosowane do współpracy z magnetowidem i kamerą video. Większość z nich jest zaopatrzona w system odbioru telegazety oraz możliwość odbioru telewizji kablowej, także na pasmach Hyper-Band.

Współczesny magnetowid powinien charakteryzować się wysoką jakością obrazu, wysoką trwałością i niezawodnością elementów, cichością i szybkością mechanizmu, łatwą obsługą oraz pyłoodporną konstrukcją. W obecnie wytwarzanych magnetowidach wykorzystuje się cyfrowe technologie przetwarzania sygnałów, dzięki czemu uzyskuje się obrazy wysokiej jakości, wolne od zakłóceń. Najważniejszym elementem magnetowidu są głowice, które odczytują sygnał z taśmy magnetowidowej. Większa liczba głowic zapewnia lepszą jakość odczytu zapisu. Magnetowidy wysokiej jakości mają na ogół cztery głowice (4-Head). Położenie głowic względem taśmy, zapewniające najlepszy odczyt, może być także w sposób inteligentny automatycznie regulowane. Magnetowid powinien także przystosowywać się automatycznie do systemu, w którym nastąpiło nagranie na taśmie oraz w którym ma być odtworzony obraz. Magnetowidy zawierają tuner, umożliwiający odbiór sygnału telewizyjnego i zapisanie go, niezależnie od połączenia z odbiornikiem telewizyjnym.

Kamery video, w zależności od modelu i producenta mogą współpracować z kasetami różnych formatów: VHS-C, S-VHS-C, Video 8, Hi-8, Mini-DV oraz VHS lub S-VHS. Kamery video umożliwiają powiększenie fotografowanych obiektów metodą optyczną oraz cyfrową. Niektóre typy są zaopatrzone dodatkowo w boczny ekran ciekłokrystaliczny (LCD), a także w możliwość wykonywania zdjęć szerokoekranowych o formacie 16:9. Niektóre modele kamer mają także tryb fotografii do nagrywania nieruchomych ujęć. Kamery te są przystosowane także do współpracy z komputerem. Nowe możliwości rozwoju tego sprzętu wynikły z zastosowania technologii cyfrowej.