Fundamenty pośrednie – pale i studnie

Posadowienie bezpośrednie budynku ma miejsce wtedy, kiedy obciążenie przekazywane jest na warstwę nośną gruntu, znajdującą się bezpośrednio pod fundamentem.

Jeżeli warstwa nośna gruntu znajduje się głębiej niż poziom posadowienia budynku, zastosować można tzw. posadowienie pośrednie, w którym obciążenie jest przekazywane na głębiej położoną warstwę nośną za pomocą dodatkowych elementów konstrukcyjnych jak pale lub studnie, wprowadzonych w podłoże gruntowe.

•    Mikropale – Pale żelbetowe o małej średnicy, wykonywane jako wiercone (średnica do 30 cm), wbijane, wciskane lub wkręcane (średnica do 15 cm); pale prefabrykowane mają zazwyczaj przekrój poprzeczny 25×25 cm do 40×40 cm i długość do 18 m.

•    Pale fundamentowe wykonywane w gruncie mają średnicę do 2 m i długość dochodzącą nawet do kilkudziesięciu metrów; najczęściej stosuje się pale betonowe lub żelbetowe, które przekazują obciążenie na podłoże poprzez tarcie oraz docisk pod stopą pala. Najnowszym rozwiązaniem są pale wiercone, wykonywane metodą ciśnieniowego betonowania ciągłego (pale CFA o średnicy 40-150 cm) oraz pale iniekcyjne wykonywane metodą iniekcji strumieniowej (tzw. jet-grouting).

•    Studnie – Do warstwy nośnej sięgają betonowe kręgi studzienne wypełnione piaskiem.

Fundamenty pośrednie powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa na podstawie projektu i obliczeń konstrukcyjnych.