Sprzęt audio-video

Sprzęt audio-video.

Cechą charakterystyczną współczesnego sprzętu audio-video są przede wszystkim jego możliwości, które prezentuje się w postaci tzw. charakterystyk i danych technicznych sprzętu oraz funkcji decydujących o jego atrakcyjności. Funkcje te nie są z reguły przypisane konkretnym grupom towarowym, lecz dotyczą np. systemu emisji dźwięku lub projekcji obrazu. Elementem niezwykle ważnym jest przy tym jakość realizacji poszczególnych funkcji. Gwarantem wysokiej jakości sprzętu pozostaje na ogół znak firmy (producenta).