Komin dla pieca kaflowego

komin-kaflowyPiec kaflowy jest bardzo ładnym, przyjemnym i romantycznym źródłem ciepła. Opalany jest z reguły drewnem, które jest samoczynnie odnawiającym się surowcem. Aby można było w nim czysto spalić ten lub inny materiał, wymagany jest odpowiedni komin. Tradycyjnie mówi się o dobrze ciągnącym piecu, nie dostrzegając przy tym, że siła ciągu zależy przede wszystkim od komina. Komin w procesie ssania wyciąga na zewnątrz spaliny powstające w komorze spalania pieca, przeprowadzając je przez kanały dymowe pieca kaflowego, a następnie przez swój przewód. Jest on więc motorem pieca kaflowego. Różne typy pieców kaflowych stawiają rozmaite wymagania przed kominem. Im większy jest piec, a tym samym jego moc grzewcza, tym bardziej obszerna musi być jego komora spalania, aby mogła pomieścić wystarczającą ilość materiału opałowego. Odpowiednio wyższą wydajnością musi dysponować również komin budynku. Ponieważ z reguły komin jest już wykonany, zaleca się zaprojektować piec kaflowy dokładnie do jego wymiarów. Nawet wtedy, gdy sami budujemy swój piec, powinniśmy zasięgnąć rady mistrza zduńskiego. Żadnego problemu nie stanowi wykonanie pieca kaflowego w nowo stawianym budynku. Wystarczy tylko, że o swoim zamyśle powiadomimy architekta opracowującego projekt, a on ze swojej strony zapewni wszystko, co jest niezbędne, aby nasz dom został wyposażony w odpowiedni komin. W przypadku starego domu, dla którego nie zaplanowano pieca kaflowego, powinniśmy sprawdzić przydatność komina. Wylot z niego musi znajdować się w obszarze swobodnego przepływu wiatru, aby wiatr nie „leżał” na kominie. W tym celu komin musi o 40 cm przewyższać kalenicę dachu (7 i 2), względnie wylot z niego musi być oddalony o 140 cm od dachu. Przy dachach płaskich komin musi być tak zaprojektowany, aby spełniał te warunki dla fikcyjnego dachu o nachyleniu 35° (3 i 4). Miejscowe nachylenia terenu, np. stoki, obniżenia lub duże grupy drzew itp. mogą silnie zakłócać przepływ powietrza i w efekcie powodować, że ciąg komina jest nieprawidłowy (5 i 6). Należy zapoznać się również z różnymi przepisami prawnymi. Kompetentny mistrz kominiarski może udzielić nam konkretnych informacji. Dane techniczne dołączane do wkładów grzejnych dla pieców kaflowych podają również, jaka musi być minimalna wartość ciągu w kominie, do którego ma być podłączony ten wkład.

kominyPrzy stosowaniu zestawów budowlanych dla pieców fundamentowych takie dane komina jak wysokość czynna (odległość od podłogi komory spalania pieca kaflowego do krawędzi górnej komina), przekrój poprzeczny, materiał, izolacja i wentylacja ustalane są na podstawie stanu rzeczywistego, następnie piec jest obliczany w celu dopasowania go do parametrów komina i w końcowym etapie budowany. Na umieszczonych obok ilustracjach przedstawione są kształtki kominowe o jednym i dwóch ciągach. Komin składa się z powłoki zewnętrznej, w której wykonane są już szyby wentylacji tylnej. W niej umieszczona jest izolacja otaczająca rurę spalinową wykonaną z kształtek szamotowych. W nowych domach kominy budowane są przeważnie według tego schematu, lecz wyposażone w dwa ciągi (oddzielne ciągi dla ogrzewania centralnego i pieca kaflowego).

Dodaj komentarz