PIECE AKUMULUJĄCE CIEPŁO cz.2

Przy podłączeniu pieca do komina w dole, czyszczenie pieca z sadzy zasadniczo jest zbędne, gdyż sadze wraz z biegiem gazów wpadają ,do komina, a nie .gromadzą się w kanałach, czyszczenie komplikuje się w piecach wielokanałowych łączonych z kominem górą. Jeśli jednak w piecu podłączonym dołem, na skutek używania złego gatunku węgla zajdzie potrzeba oczyszczenia pieca, to nie wymaga to fachowego rzemieślnika, gdyż sadzy nie wyjmuje się na zewnątrz, lecz zgarnia się je do komina przez otwory czyszczakowe umieszczone w dole pieca. Dla tego rodzaju pieców wystarczy komin o wysokości 3 metrów.

Należy jeszcze dodać, że w piecach łączonych z przewodem, kominowym dołem, gazy spalinowe ogrzewają ponadto ściany kominowe na całej wysokości ogrzewanego pomieszczenia.

Przy połączeniu pieca dołem, a zwłaszcza przy wykorzystaniu na komorę zbiorczą gazów spalinowych zapiecka, powierzchnia grzejna pieca powiększa się o powierzchnię zapiecka (patrz rozdz. o piecach z multiplikatorami).

Przeszkody w prawidłowym ruchu gazów i warunki sprzyjające osadzaniu się sadzy w piecu są następujące:

a)    braki konstrukcyjne paleniska uniemożliwiające należyte spalanie się w nim paliwa,

b)    nierówności i niejednakowe przekroje kanałów w piecu, chropowatość powierzchni ścian kanałowych,

c)    duża liczba kanałów pionowych, a zwłaszcza poziomych.

Nieprawidłowe ukształtowanie kanałów dla gazów spalinowych.

Spadek szybkości gazów w piecu wielokanałowym przy załamaniu został ustalony w sposób następujący:
– przy załamaniu pod kątem 45° szybkość biegu gazów zmniejsza się o 60%,
– przy załamaniu pod kątem 90° szybkość biegu gazów zmniejsza się o 85%.