PIECE AKUMULUJĄCE CIEPŁO cz.3

Przekrój pionowy pieca z kanałami wznośnymi i opadowymi odpowiadającymi naturalnemu ruchowi gazów.

W celu równomiernego ogrzania pieca mieszkaniowego, gazy spalinowe z paleniska powinny być rozprowadzane kanałami wznośnymi i opadowymi zgodnie z naturalnymi właściwościami gazów (np. gorące gazy spalinowe, o jednej temperaturze, skierowane z paleniska do góry dwoma kanałami o jednakowych przekrojach). Jeśli z jakichkolwiek przyczyn kanał A będzie mniej nagrzany niż kanał B, to temperatura gazów w kanale A również odpowiednio się obniży, a szybkość ruchu gazów, jako cięższych będzie słabnąć, wskutek czego kanał A nie będzie się nagrzewał, lecz przeciwnie oziębiał. Odwrotnie w kanale B wskutek wyższej .jego temperatury napływ gazów będzie stopniowo wzrastać (lepszy ciąg), a wraz ze wzrostem szybkości ruchu gazów kanał będzie się bardziej nagrzewał.

W końcu może wystąpić zupełny zanik ruchu gazów, w kanale A i cała ilość gazów przejdzie do kanału B, podczas gdy w kanale A może powstać ruch wsteczny gazów ku dołowi (pokazany na rysunku przerywaną linią).

Z powyższego wynika, że gorących, stygnących gazów spalinowych nie można kierować w górę kilkoma kanałami, lecz lepiej jest odprowadzać je jednym wspólnym strumieniem.

Rozpatrzmy teraz przykład odwrotny, gdzie gazy spalinowe o takiej samej temperaturze opadają na dół kilkoma kanałami.

Jeśli w jednym z kanałów np. w kanale A z różnych powodów temperatura będzie spadać, a gazy stygnąć, wówczas stając się cięższymi, zaczną one szybciej opadać zwiększając szybkość przepływu w kanale A w stosunku do szybkości przepływu gazów w kanale B o wyższej temperaturze.

Przyśpieszenie szybkości opadania gazów w kanale A spowoduje, wskutek szybszego dopływu cieplejszych gazów, podniesienie się ich temperatury aż do samoczynnego wyrównania się temperatur w obu kanałach.

Z powyższego przykładu wynika, że podział gorących — stygnących gazów spalinowych kierowany z głównego-kanału wznośnego kilkoma kanałami na dół dzieli się równomiernie na wszystkie kanały.

Przekrój pionowy pieca z jednym kanałem i kilkoma kanałami opadowymi.