Piece bezpojemnościowe naftowe

Piec naftowy ze zbiornikiem wody.

Piece bezpojemnościowe naftowe. Z powodu wysokiej temperatury powierzchnie tego rodzaju pieca nie odpowiadają wymaganiom higienicznym tym bardziej, że zanieczyszczają powietrze produktami spalania — tlenkiem i dwutlenkiem węgla. Jednakże jeden z typów pieca naftowego, grzejący za pomocą gorącej wody, zasługuje na uwagę. Piec ten ma palnik naftowy z knotem i regulatorem, grzejniki blaszane napełnione wodą, zbiornik blaszany z rurą pośrodku do odprowadzenia gazów spalinowych. Zbiornik ten po bokach — w górze i u dołu — ma połączenie z grzejnikami i napełniony wodą służy jako kocioł, z którego nagrzana-woda cyrkuluje w grzejnikach. W górnej części grzejnika znajduję się kurek do wypuszczania z grzejników powietrza, w dolnej części aparatu znajduje się zbiornik do nafty. U góry zbiornika jest zamykany otwór do napełniania.

Przy stosunkowo dodatnich cechach, w porównaniu z innymi piecami naftowymi, doprowadzenie produktów spalania do komina znacznie podniosłoby higieniczne warunki pieca, ale zmniejszyłoby jego cieplną wydajność.