ODBIORNIKI CIEPŁA (GRZEJNIKI)

ODBIORNIKI CIEPŁA (GRZEJNIKI)

Elementami przeciwstawnymi źródłom ciepła, a jednocześnie elementami końcowymi w instalacjach centralnego ogrzewania, decydującymi o efekcie ogrzewania, są grzejniki instalowane w pomieszczeniach. Ich zadaniem jest przejmowanie uzyskanego w kotłach ciepła od czynnika grzejnego przenoszonego z przewodów wewnętrznych instalacji ogrzewania i przekazywanie go do ogrzewanych pomieszczeń. Grzejniki są przeponowymi wymiennikami ciepła typu woda-powietrze lub para wodna-powietrze. Grzejnikami są również elementy grzejne zintegrowane z przegrodami budowlanymi. Lokalizacja grzejników przy ścianach zewnętrznych lub pod oknami związana jest głównie z chęcią eliminacji niekorzystnego wpływu na organizm ludzki chłodnych ścian i uzyskaniem pożądanej cyrkulacji powietrza w obrębie pomieszczeń.

Uproszczony schemat instalacji centralnego ogrzewania wodnego. Oznaczenia: 1 – źródło ciepła (K -kocioł), 2 – przewód zasilający doprowadzający czynnik grzejny do odbiorników ciepła (grzejników), 3 – odbiornik energii cieplnej (grzejnik), 4 – przewód odprowadzający ochłodzony czynnik grzejny do kotła, 5 – straty cieplne, 6 – wydajność cieplna grzejnika