Podział grzejników

Podział grzejników

Najistotniejszymi kryteriami podziału grzejników są: sposób oddawania ciepła, rodzaj nośnika energii i materiał, z jakiego są wykonane. Na rysunku przedstawiono podstawowe rodzaje najczęściej stosowanych grzejników. Większość grzejników dostępnych w sprzedaży i stosowanych w instalacjach stanowi rozwiązania oddające ciepło głównie na zasadzie konwekcji. Są to grzejniki członowe (żeliwne, stalowe, aluminiowe), grzejniki wykonane z przewodów gładkich (np. pionowe, poziome, drabinkowe) oraz ożebrowanych, grzejniki konwektorowe (skrzynkowe, ścienne, również z wentylatorem), listwowe (przycokołowe) oraz podłogowe (także z wentylatorem). Znacznie mniejszą grupę stanowią grzejniki oddające ciepło z przewagą promieniowania. Są to głównie tzw. grzejniki płaszczyznowe umieszczane w ścianach, stropach lub podłogach, a także promienniki podczerwieni i różnego rodzaju taśmy promieniujące, mające zastosowanie głównie w dużych halach (nie są one przedmiotem opracowania). Wszystkie rozwiązania grzejników powinny także spełniać wymagania estetyczno-architektoniczne i dekoracyjne oraz być tak wykonane i zamontowane, aby nie trzeba było stosować obudów zmniejszających moc cieplną grzejników.

Główne rodzaje grzejników, Oznaczenia: 1 – grzejnik członowy, 2 – grzejnik płytowy, 3 -grzejnik konwekcyjny, 4 – konwektor (klimakonwektor)