Malowanie stali

Stary, silnie zardzewiały most stalowy ma być na nowo malowany. Proszę wymienić niezbędne czynności z tym związane
Czynności te są następujące:
1)    oszlifowanie konstrukcji stalowej żużlem wielkopiecowym;
2) pomalowanie farbą podkładową epoksydową, z dodatkiem pyłu cynkowego;
3) pomalowanie kryjące lakierem poliuretanowym;
4) drugie pomalowanie kryjące lakierem poliuretanowym.

Malowane już ościeżnice stalowe mają otrzymać nową powlokę. Stara powłoka okazała się lakierem alkidowym. Na stykach ościeżnicy z tynkiem nastąpiło od rdzy zabarwienie tynku.
Takich skutków można w przyszłości uniknąć, malując ościeżnice drzwiowe lakierem z połyskiem. Proszę wymienić czynności przewidziane do wykonania i je uzasadnić Czynności te polegają na:
1) usunięciu tynku wzdłuż ościeżnicy drzwiowej, zabarwionego przez rdzę;
2) zmyciu starej powłoki zmywaczem ługowym, a następnie dokładnym spłukaniu wodą;
3) oczyszczeniu ościeżnicy z rdzy (także w miejscach uprzednio otynkowanych) do uzyskania odpowiedniej czystości oraz dokładnym przeszlifowaniu miejsc uprzednio pokrytych rdzą;
4) zagruntowaniu bezołowiową alkidową farbą antykorozyjną wszystkich dostępnych powierzchni stalowych;
5) pomalowaniu ościeżnicy lakierem alkidowym;
6) otynkowaniu ściany na styku z ościeżnicą;
7) pomalowaniu podkładowym lakierem alkidowym;
8) pomalowaniu nawierzchniowym lakierem alkidowym z połyskiem.

Uzasadnienie:
Ponieważ stwierdzono, że ok. 35% powierzchni starej powłoki odpadło, powłokę tę trudno byłoby naprawić i należy ją całkowicie usunąć. Ponieważ starą powłokę wykonano z lakierów alkidowych, do jej usunięcia dobrze się nadaje zmywacz ługowy. Lakiery alkidowe są przez ługi zmydlane, a produkty zmydlenia można zmyć wodą.
Rdza zabarwiła tynk, gdyż ościeżnice drzwiowe otynkowano bez należytego uprzedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Konieczne jest odkrycie i zagruntowanie tych powierzchni stalowych. Po odrdzewieniu i oczyszczeniu należy nanieść nową powlokę antykorozyjną. Ponieważ powierzchnia pokryta lakierem alkidowym jest ładniejsza od pomalowanej lakierem dyspersyjnym, bardziej wskazane do wykonania tej powłoki są produkty alkidowe.

Dodaj komentarz