Projektowanie – Piec fundamentowy

tmp69d4-18Piec fundamentowy nie jest wyposażony we wkład grzejny. Nie ma w nim również dodatkowej skrzyni grzejnej lub popielnika. Jest on murowany z elementów szamotowych i może przybrać w zasadzie każdy kształt, przy czym oczywiście muszą być przestrzegane wymagania fizyczne dla zapewnienia czystego i ekonomicznego spalania. Oznacza to m.in., że otwory powietrza do spalania, wykonane w drzwiczkach pieca, muszą zapewnić wystarczający dopływ powietrza. Komora spalania powinna być odpowiednio duża, aby pomieściła ilość drewna prawidłową dla wielkości pieca. Długości i średnice kanałów dymowych oraz ilość ich odcinków wznoszących się, opadających i poziomych muszą składać się na efekt, przy którym ze spalin będzie odbierana właściwa ilość ciepła. Do uzyskania tego efektu przyczynia się również zalecenie, aby wypływ spalin hamować tylko w takim stopniu, przy którym podciśnienie w kominie jest wystarczające do wyciągnięcia spalin na zewnątrz. Piec fundamentowy ogrzewa w głównej mierze przez emisję ciepła promieniowania.

Określenia odnoszą się do rzutu poziomego: 1 = komora spalania i kanały dymowe,
2 = drzwiczki pieca, 3 = widoczna ściana pieca, 4 = wentylacja tylna.

tmp69d4-19

Dodaj komentarz