Malowanie grzejników, balustrad

Nowe grzejniki, zagruntowane farbą podkładową, przeznaczono do malowania. Farba podkładowa na grzejnikach ma dobrą przyczepność, ale na krawędziach jest częściowo zdarta. Proszę wymienić czynności związane z wykonaniem właściwej powłoki
Czynności te są następujące:
1)    uzupełnienie warstwy podkładowej środkiem do gruntowania;
2)    pomalowanie wstępne lakierem do grzejników;
3)    pomalowanie nawierzchniowe lakierem do grzejników.

Stare, silnie zażółcone grzejniki mają być na nowo malowane. Stara powloką dobrze się trzyma i nie ma uszkodzeń. Proszę wymienić niezbędne czynności związane z malowaniem grzejników
Czynności te są następujące:
1)    zeszlifowanie starej farby i oczyszczenie podłoża;
2)    pomalowanie wstępne lakierem do grzejników;
3)    pomalowanie nawierzchniowe lakierem do grzejników.

Nową balustradę stalową schodów zagruntowano antykorozyjną alkidową farbą podkładową. Farba podkładowa wykazuje dobrą przyczepność, ale stwierdzono jej uszkodzenia mechaniczne. Proszę wymienić czynności związane z robotami lakierniczymi
Czynności te są następujące:
1)    oczyszczenie podłoża i odrdzewienie stali do stopnia czystości St3;
2)    naprawienie powłoki podkładowej bezołowiową farbą alkidową antykorozyjną;
3)    pomalowanie wstępne lakierem alkidowym;
4)    pomalowanie nawierzchniowe lakierem alkidowym.

Pomalowano bramę wjazdową z ręcznie kutego żelaza. Po pól roku z miejsc przekuwanych na gorąco odpadła powloką malarska. Jaka jest tego przyczyna?
Wskutek samoistnego wiązania tlenu na rozgrzewanych do czerwoności elementach utworzyła się zgorzelina. Tę zgorzelinę należało przed malowaniem usunąć. Ponieważ tego nie uczyniono, zgorzelina odpada wskutek naprężeń termicznych i elektrochemicznych.

Dodaj komentarz