Rozwiązania partii południowej domów z cieplarniami

tmpaccf-7Trudno określić właściwą, czy optymalną wielkość dla cieplarni. Jej wielkość i forma są raczej funkcją przeznaczenia i rozwiązania architektonicznego budynku, szczególnie jego partii południowej, a nie a priori planowanego bilansu cieplnego. Bilans ten można wstępnie obliczyć dopiero po wykonaniu przynajmniej koncepcji architektonicznej.

Dla projektanta-architekta istotny jest kąt pochylenia przeszklenia. Dla systemów biernych najważniejsze jest promieniowanie bezpośrednie. Tak więc, przeszklenie zewnętrzne winno być projektowane pod takim kątem, aby promienie słoneczne, w okresie kiedy zakładane zyski mają być najwyższe, padały pod kątem prostym do szyb. Im kąt padania promieni słonecznych na przeszklenie jest większy lub mniejszy od prostego, tym ilość promieni odbitych jest większa. Jeśli kąt padania promieni słonecznych na przeszklenie jest mniejszy niż 45°, to ilość promieni odbitych jest większa od ilości promieni pochłoniętych. Ma to istotne znaczenie dla kształtowania południowej partii domu.

Dopełnieniem systemów biernych są często używane stałe lub ruchome reflektory, które zwiększają ilość promieniowania padającego na kolektor, a które również mają swoje odzwierciedlenie w elewacji południowej. Są to płaszczyzny pokryte materiałami refleksyjnymi, stałe lub ruchome, wykorzystywane też jako nocna izolacja otworów okiennych.

tmpaccf-8Przykłady elewacji południowej z płaszczyznami refleksyjnymi: a) dom arch. S. Baera w Corrales, stan N. Mexico (USA),b) dom wakacyjny z 1979r., arch. R. Shannon, c) dom w departamencie Vendeen (półn. Francja) 47°N z 1978 r., arch. P. Boisseau

 

Dodaj komentarz