Izolacje akustyczne

Zagrożenia spowodowane hałasem
Hałas to powszechnie występujące zjawisko (w pracy, w miejscu zamieszkania i wypoczynku), które powoduje wiele negatywnych skutków dla zdrowia człowieka. Problemy zdrowotne, które mogą powstać w wyniku hałasu to m.in. trudności w komunikacji i koncentracji, stres i podrażnienie, problemy ze snem i z krążeniem, a także negatywny wpływ na psychikę i wydajność Dlatego istotne jest ,aby mieszkania były zaprojektowane i wykonane w sposób pozwalający mieszkańcom na swobodny odpoczynek i pracę.

Poziom dźwięku
Poziom dźwięku jest mierzony w decybelach (dB) Decybel jest to stosunek zmierzonego ciśnienia akustycznego do progu słyszalności.
Dźwięki o jednakowej intensywności, lecz o różnych częstotliwościach nie są jednakowo odbierane przez ucho ludzkie. Dwukrotna zmiana głośności dla niskich i wysokich częstotliwości odpowiada zmianie poziomu dźwięku o 6 dB, natomiast dla częstotliwości średnich wrażenie takie wywołuje zmiana o 10 dB.
Odczuwalna zmiana głośności przez człowieka zależna jest od jego poziomu wyjściowego i tak np. dla dźwięku o poziomie 0 dB odczuwalny będzie już wzrost o 2 dB, natomiast dla dźwięku o poziomie 90 dB zmiana o 2 dB nie będzie odczuwalna.

Przenoszenie i pochłanianie dźwięku
Dźwięk z sąsiednich pomieszczeń przenosi się nie tylko poprzez ściany, ale również poprzez połączenia ścian ze stropem oraz poprzez strop. Aby uniknąć nadmiernego hałasu należy właściwie zaizolować ściany, połączenia ścian ze stropem oraz sam strop.
Kiedy w danym pomieszczeniu fala dźwiękowa uderza w przegrodę, część tej energii jest odbijana z powrotem do pomieszczenia a pozostała część wnika w przegrodę. W samej przegrodzie część fali dźwiękowej jest pochłaniania a reszta jest przepuszczana przez materiał do sąsiedniego pomieszczenia. To jak dany materiał pochłania dźwięk wyrażone jest za pomocą współczynnika pochłaniania dźwięku a (alfa). Współczynnik ten przedstawiany jest jako częstotliwość i waha się od 0.00, które oznacza całkowite odbicie dźwięku do 1.00, które oznacza całkowite pochłanianie dźwięku.
Do izolacji akustycznej powinno stosować się wełnę szklaną ponieważ energia fali dźwiękowej absorobowana jest przez włókna wełny szklanej – poprzez drgania włókna szklane zamieniają falę dźwiękową na energię cieplną.