Włókna celulozowe

Włókna celulozowe (materiał sypki)

Do produkcji włókien celulozowych wykorzystuje się makulaturę gazetową z której odzyskiwane są włókna celulozowe. Materiał jest impregnowany związkami boru i zagęszczany w opakowaniach do ok. 150 kg/m3 Strukturalna budowa włókien zapewnia podciąganie kapilarne, wiązanie wilgoci a następnie przemieszczanie jej do miejsc mniej zawilgoconych. Przy zapewnionej wentylacji następuje szybkie osuszanie warstwy termoizolacyjnej.

Dobre własności izolacji cieplnej uzyskuje się dzięki dużej ilości zamkniętego powietrza (70-80% objętości). Współczynnik przewodzenia ciepła włókien celulozowych wynosi 0,041 W/mK a współczynnik przenikania ciepła U warstwy o grubości 10 cm wynosi 0,372 W/m2K (0,426 dla styropianu i 0,471 dla wełny mineralnej). Włókna celulozowe nie ulegają rozkładowi (dzięki zawartości związków boru) i powstrzymują rozwój pleśni i grzybów na konstrukcjach drewnianych, pochłaniają wilgoć z powierzchni konstrukcji i odprowadzają ją z warstwy izolacyjnej. Jest to materiał trudno zapalny, nie rozprzestrzeniający ognia. Duża izolacyjność akustyczna pozwala na stosowanie włókien celulozowych do wypełniania ścianek działowych i wygłuszania stropów. Włókna celulozowe nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia a jego główne składniki (celuloza i związki boru) są w pełni ekologiczne. Materiał ten jest szczególnie przydatny do wypełniania przegród trudno dostępnych.