Drenaż opaskowy

tmpcb8e-1Rozwiązanie drenażu opaskowego dla budynku o powierzchni rzutu poziomego ≤ 200 m² wraz ze schematem prowadzenia rur drenarskich i lokalizacji studzienek płucząco – kontrolnych

Elementy instalacji drenażu opaskowego:
•    Rury drenarskie – Wymagają atestu na zdolność wchłaniania wody przy jej spiętrzeniu do 0,2 m powyżej dna rury. Spadek rur drenarskich musi być równomierny i wynosić minimum 0,5 % do najniżej położonej studzienki zbiorczej.
Jeżeli przewidziany jest także drenaż powierzchniowy pod podłogą piwnicy, należy go połączyć z drenażem opaskowym rurami przeprowadzonymi przez ławy fundamentowe z zachowaniem około 1 % spadku.

•    Obsypka żwirowa – Rura drenarska (sączek) powinna mieć obsypkę z grubego żwiru o grubości co najmniej 15 cm.

•    Włóknina filtracyjna – Zapobiega zamuleniu żwirowej obsypki drenażu; układana z 10 cm zakładem rozdziela żwir od ziemi w zasypie,

•    Studzienki płucząco-kontrolne – Instalowane przy każdej zmianie kierunku instalacji drenarskiej (we wszystkich narożach budynku) dla wygodnego przepłukania drenażu na całej długości; minimalna średnica 300 mm.

•    Płyty drenarskie (sączące) – Płyty osłaniające izolację wodoszczelną ścian piwnicznych, zapobiegające tworzeniu się zastoin wody przy ścianie. Mogą być wykonane z materiału porowatego o dużej przepuszczalności dla wody, z polistyrenu ekstrudowanego z rowkami od zewnętrznej strony, pokrytymi włókniną filtracyjną, itp.