Współczynnik przenikania ciepła dla ściany z pustaków ceramicznych

Ścianę zewnętrzną budynku mieszkalnego zbudowano z pustaków ceramicznych, grubości 36 cm, których gęstość objętościowa wynosi 1800 kg/m3. Od wewnątrz naniesiono na ścianę warstwę tynku z zaprawy wapienno-gipsowej grubości 1,5 cm. Tynk zewnętrzny grubości 2 cm wykonano z zaprawy cementowo-wapiennej. Proszę obliczyć wartość współczynnika k dla tej ściany zewnętrznej oraz określić izolacyjność cieplną. Niezbędne dane do obliczeń:
Współczynnik przewodzenia ciepła dla pustaków ceramicznych otworowych, gęstości objętościowej 1800 kg/m³ : 0,81 W/(mK)
Współczynnik przewodzenia ciepła zaprawy wapienno-gipsowej: 0,70 W/(mK)
Współczynnik przewodzenia ciepła zaprawy cementowo-wapiennej: 0,87 W/(mK)
Współczynnik napływu ciepła: 0,13 m²K/W
Współczynnik odpływu ciepła: 0,04 m²K/W

Obliczenie wartości współczynnika przewodzenia ciepła:

Układ warstw w przegrodzie (od wewnątrz do zewnątrz) Grubość warstwy w m Współczynnik przewodzenia ciepła w W/(mK) Opór cieplny w m²K/W
Tynk wewnętrzny wapienno-gipsowy 0,015 0,70 0,02
Mur z pustaków ceramicznych otworowych,

gęstości objętościowej 1800 kg/m³

0,360 0,81 0,44
Tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 0,030 0,87 0,03
= całkowity opór przepływu ciepła 0,49
+ – współczynnik napływu ciepła (wartość stała) 0,13
+ – współczynnik odpływu ciepła (wartość stała) 0,04
Całkowity opór cieplny 1/k 0,66
k (współczynnik przenikania ciepła) 1,51 W/(m²K)

Sposób obliczania: opór przepływu ciepła równa się grubości warstwy materiału, w m, podzielonej przez współczynnik przewodzenia ciepła.

Izolacyjność cieplna analizowanej przegrody nie odpowiada minimalnym wymaganiom stawianym budynkom podlegającym ochronie cieplnej. Konieczne jest dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych.

Dodaj komentarz