Stropy z prefabrykatów żelbetowych

Płyty kanałowe są to prefabrykowane płyty z otworami – kanałami, biegnącymi wzdłuż przekroju (tzw. płyty żerańskie). Otwory zmniejszają ciężar płyty . Grubość płyt wynosi 24 cm, średnica otworu – 19,4 cm a szerokość dostosowana jest do wymiarów modularnych 90,120 i 150 cm. Płyty opiera się na ścianach lub na belkach a ich styki (tak zwane zamki) wypełnia się zaprawą cementową. Maksymalna rozpiętość płyty wynosi 6,0 m.

W płytach kanałowych zwykłe zbrojenie zastąpić można sprężonymi linami z drutów stalowych, co pozwala na zwiększenie rozpiętości stropu do rozpiętości od 6,0 do 18,0 m

Odmiany płyt wielokanałowych sprężonych (Sp):
o    płyty o wysokości 200 mm i długości do 9,0 m
o    płyty o wysokości 265 mm i długości do 13,2 m
o    płyty o wysokości 320 mm i długości do 17,4 m
o    płyty o wysokości 300 mm i długości do 18,0 m.

Minimalna głębokość oparcia płyt Sp o długości przekraczającej 9,6 m wynosi 80 cm.

Stropy zespolone typu Filigran to stropy płytowe z prefabrykowanych płyt żelbetowych o grubości od 5 do 7 cm zalanych warstwą betonu, którego grubość zależy od rozpiętości i przewidywanego obciążenia stropu. W prefabrykowanej płycie z betonu klasy B-25 zabetonowane jest zbrojenie stropu i stalowe belki kratownicowe stanowiące dodatkowe usztywnienie. Styki płyt prefabrykowanych zbrojone są na budowie siatkami dla uniknięcia zjawiska „klawiszowania” stropu. Płyta prefabrykowana stanowi szalunek tracony dla warstwy wylewanego betonu, który może być zbrojony lub nie. Płyty Filigran mają rozpiętość standardową do 9,5 m i dowolne kształty (trójkątne, trapezowe, półkoliste – zgodnie z zamówieniem). Ekonomicznie uzasadnione jest, aby rozpiętość stropu na płytach Filigran nie przekraczała 7,5 m. Stropy filigran obliczane są tak samo jak monolityczne, płytowe stropy żelbetowe. Minimalna grubość całego stropu wynosi 14 cm.