Odmiany stropów gęstożebrowych

Najbardziej charakterystyczne odmiany stropów gęstożebrowych:

•    Strop z pustaków ceramicznych typu Akermana – Strop bez prefabrykowanych belek, wykonywany z pustaków ceramicznych układanych na szalunku ułożonym wzdłuż żeber stropowych. Po zabetonowaniu stropu żebra mają rozstaw osiowy 31 cm. Wysokość pustaków zależy od rozpiętości stropu (im większa rozpiętość i obciążenie stropu, tym wyższe pustaki) i wynosi 15, 18, 20 lub 22 cm. Żebra betonuje się na budowie łącznie z górną płytą o grubości od 3 cm.

•    Strop z pustaków betonowych typu DZ – Prefabrykowane belki żelbetowe wypełnione są betonowymi pustakami. Po wylaniu górna płyta betonowa jest powiązana z belkami strzemionami (co zapewnia większą sztywność). Belki mają rozstaw osiowy 60 cm. Produkowane są w kilku odmianach, dostosowanych do obciążenia stropu. Najbardziej rozpowszechniony w budownictwie mieszkaniowym jest strop DZ-3, o wysokości belek 20 cm.

•    Stropy z pustaków ceramicznych typu FERT – Prefabrykowane żebra mają postać kratownicowych belek zabetonowanych w kształtkach ceramicznych. Belki mają rozpiętości modularne od 2,7 do 6,0 m, ze skokiem co 30 cm. Stropy FERT produkowane są w kilku odmianach różniących się szerokością pustaków wypełniających i rozstawem osiowym belek stropowych (40 cm, 45 cm i 60 cm).