Funkcja stropu

Podstawową funkcją stropu jest przenoszenie obciążenia na ściany, a za ich pośrednictwem na fundamenty budynku. Stropy dźwigają masę własną, obciążenia użytkowe i obciążenia ścianek działowych. Usztywniają ściany budynku, oddzielają od siebie kondygnacje, tworzą podłoże pod podłogi i posadzki, pełnią funkcje przegród akustycznych i cieplnych między piętrami. W razie pożaru strop musi zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie kondygnacje. Szczególnie ważna jest izolacja cieplna stropów nad piwnicami i poddaszami użytkowymi. Natomiast izolacja dźwiękowa ma znaczenie przede wszystkim w przypadku stropów oddzielających od siebie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

W pomieszczeniach wilgotnych stropy powinny być odporne na działanie wilgoci i przenikanie pary wodnej.

Na obciążenie stropu składają się: obciążenie stałe, w skład którego wchodzą: ciężar konstrukcji stropu, warstw izolacyjnych i podłogowych, czasami ciężar więźby dachowej – w przypadku, gdy obciąża ona strop nad najwyższą kondygnacją oraz obciążenie zmienne, w skład którego wchodzą: obciążenie użytkowe (ludzie i sprzęty) oraz ciężar ścianek działowych stojących na stropie. Wartość obciążenia użytkowego jest określona w normach budowlanych i zależy od przeznaczenia pomieszczenia (pokój, hall, biuro, klatka schodowa itp.).

Konstrukcja stropów opiera się na ścianach nośnych budynku lub na ścianach i podciągach. Układa się je w kierunku krótszej rozpiętości.

Znormalizowane rozpiętości stropów mają moduł konstrukcyjny 30 cm lub 60 cm. W zależności od rodzaju konstrukcji rozróżnia się stropy drewniane, stropy na belkach stalowych, stropy żelbetowe monolityczne, stropy gęsto-żebrowe i stropy żelbetowe prefabrykowane (np. z płyt kanałowych).