Stropodach wentylowany

Usterki i uszkodzenia stropodachów powstają w wyniku błędów projektowych, wykonawczych, konserwacyjnych bądź materiałowych, jak również w efekcie naturalnego starzenia się materiału pokryciowego.

Powlekane blachy profilowane są idealnym materiałem pokryciowym, umożliwiającym szybką i relatywnie tanią wymianę pokrycia dachowego lub założenie nowego pokrycia ponad starym pokryciem papowym. Ze względu na mały ciężar blacha profilowana umożliwia wykorzystanie istniejącej konstrukcji bez konieczności jej przebudowy. Stropodachy przed renowacją cechować może deformacja płaszczyzn. Niewielkie nierówności połaci koryguje się drewnianymi klinami i listwami podbiciowymi. Przy zagłębieniach większych niż 10 cm i przy osłabieniach istniejącej konstrukcji konieczne jest podparcie krokwi od spodu.

Wentylowane stropodachy dwudzielne są rozwiązaniem korzystnym ze względu na fizykę budowli – zapobiegają przegrzewaniu się pomieszczeń na ostatniej kondygnacji i w mniejszym stopniu niż stropodachy pełne są narażone na uszkodzenia w trakcie eksploatacji.
Interesującą możliwością renowacji stropodachów pełnych jest nadbudowa starego stropodachu konstrukcją wsporczą tworzącą wentylowany stropodach dwudzielny. Konstrukcja wsporcza wykonywana jest ponad starym pokryciem stropodachu pełnego z systemu zimnogiętych profili stalowych. Doboru odpowiednich profili dokonuje się na podstawie obliczeń konstrukcyjnych. Standardowo stosuje się profile o przekroju C i Z oraz profile kapeluszowe. Profile wymiaruje się na obciążenie ciężarem pokrycia dachowego i śniegu. Sposób mocowania nowej konstrukcji zależy od wielkości projektowanych połaci i oddziaływującej na nie siły wiatru.

Przy większych realizacjach projektowych stropodachy tarasowe, stropodachy zielone i stropodachy dwudzielne są często ze sobą łączone. Projekty takie wymagają szczegółowego i starannego opracowania detali rozwiązań architektoniczno-budowlanych, uwzględniających prawidłowe i niezawodne zabezpieczenia przeciwwodne i wentylację stropodachów. W szczególności dotyczy to detali połączeń stropodachu ze ścianami i z attykami, połączeń pomiędzy różnymi typami stropodachów, dylatacji, rozwiązania wpustów dachowych, mocowania balustrad, podstaw świetlików, schodów, wyłazów, itp.
Stropodachy nad pomieszczeniami użytkowymi przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być projektowane jako wentylowane stropodachy dwudzielne. Rozwiązanie to jest korzystniejsze pod względem fizyki budowli i skuteczniej zapobiega wychładzaniu się budynku w okresie zimowym a przegrzewaniu się w okresie letnim.