Ściany zewnętrzne – informacje ogólne

Podział ścian zewnętrznych w budynku:
•    Nośne (konstrukcyjne) – Przenoszą obciążenia pionowe (od dachów, stropów, balkonów) i poziome (od wiatru) oraz przekazują je na ławy fundamentowe.
•    Nienośne (osłonowe) – Przenoszą tylko swój ciężar, mogą też pełnić rolę dodatkowego usztywnienia.

Podział ścian wewnętrznych w budynku:
•    Nośne – Przenoszą obciążenia od stropów i przekazują je na ławy fundamentowe.
•    Działowe – Dzielą większe pomieszczenia, których wymiary wynikają z układu ścian konstrukcyjnych budynku na mniejsze. Przenoszą tylko swój ciężar i ewentualne siły poziome (np. od gwałtownego oparcia się człowieka), stanowią obciążenie dla stropu, na którym stoją.

We współczesnym budownictwie dominują takie rozwiązania ścian zewnętrznych, w których rozdzielono funkcję izolacji termicznej od funkcji przenoszenia obciążeń. Rozdzielenie takie wynika z różnych właściwości materiałów:
– materiały o dobrych właściwościach termoizolacyjnych mają na ogół małą wytrzymałość,
– materiały o dużej wytrzymałości konstrukcyjnej, o zwartej strukturze, dobrze przewodzą ciepło, przez co źle izolują wnętrze.

Nowoczesna ściana zewnętrzna, spełniająca wymogi ochrony cieplnej budynku, składa się z następujących warstw:
•    Wykończenie wewnętrzne – Tynki wykonywane na mokro lub płyty gipsowo-kartonowe,
•    Warstwa nośna (konstrukcyjna) – Cegły, pustaki, żelbet, konstrukcja drewniana lub stalowa,
•    warstwa izolacyjna (izolacja termiczna, paroizolacja) – Najczęściej wełna mineralna lub styropian, dostępne są jednak także technologie, w których elementy konstrukcyjne pełnią równocześnie rolę termoizolacji (np. pustaki z ceramiki poryzowanej lub bloczki z betonu komórkowego),
•    Zewnętrzna warstwa okładzinowa – Tynk zewnętrzny, oblicówka ceglana lub różnego rodzaju okładziny elewacyjne.

tmp2466-1Optymalny układ warstw w ścianie zewnętrznej pod kątem fizyki budowli:
•    wykończenie wewnętrzne – np. tynk wewnętrzny cementowo-wapienny
•    warstwa nośna (konstrukcyjna) – np. ściana z pustaków ceramicznych
•    warstwa izolacyjna – np. izolacja termiczna z fasadowej wełny mineralnej
•    wykończenie elewacji zewnętrznej