PRZEBIEG PROCESU SPALANIA WĘGLA

PRZEBIEG PROCESU SPALANIA WĘGLA

Przebieg spalania węgla w piecach ma 3 okresy:

a)    odparowanie i wydzielenie części lotnych, czyli wytworzenie gazu o podobnych właściwościach jak gazu świetlnego; z pozostałości tworzy się koks; proces ten nazywa się odgazowaniem węgla,

b)    spalanie się wytworzonego gazu,

c)    dalsze odgazowanie koksu i oddzielanie niepalnych składników mineralnych, pozostających po spalaniu jako popiół.

Wydzielające się przy pierwszym okresie spalania składniki lotne spalają się płomieniem ponad warstwą węgla w krótkim czasie. Koks zaś spala się powoli na ruszcie bez płomienia. Po odjęciu z węgla zawartych w nim składników popiołu i wody pozostaje części lotnych około 45% węgla zaś czystego (pierwiastka — C) 55 %. A więc 45% węgla spala się szybko jako gaz, pozostałe 55 % jako koks. Pierwszy okres spalania wymaga większego dopływu powietrza do paleniska, w przeciwnym razie węgiel nie będzie spalać się należycie i cząstki węgla niespalonego będą uchodzić do komina powodując straty wskutek niepełnego wykorzystania paliwa. Dla dobrego spalania węgla w palenisku konieczne są następujące warunki:

a)    do paliwa powinna dopływać dostateczna ilość powietrza, przy czym w głównej swej masie powinno ono przepływać przez ruszt i paliwo,

b)    pojemność paleniska (komory spalania) powinna być odpowiednio duża i dobrze zabezpieczona przed stratami ciepła,

c)    cząstki lotne uchodzące z płonącego paliwa powinny mieć możliwość dobrego wymieszania z powietrzem i spalania w odpowiednio wysokiej temperaturze,

d)    na ruszcie należy umieszcza u węgiel w odpowiednio grubej warstwie 10 cm,

e)    dopływ powietrza do paleniska powinien być odpowiednio regulowany. Stałe należyte regulowanie dopływu powietrza nie jest jednak łatwe, a szczególnie w późniejszym okresie spalania, gdy warstwa węgla w palenisku maleje. Aby zapobiec zbytniemu ostudzaniu paleniska przez nadmiar zimnego powietrza należy dopływ powietrza odpowiednio zmniejszyć, gdyż w przeciwnym razie wpłynie to ujemnie na proces spalania. Wskaźnikiem wzrokowym dostatecznej ilości powietrza.w palenisku i właściwego przebiegu spalania jest jasny płomień i brak dymu. Jeżeli płomień jest żółty, należy zwiększyć dopływ powietrza do paleniska. Intensywność odgazowania węgla w palenisku zależy nie tylko od dopływu powietrza i temperatury paleniska, lecz również od asortymentu węgla. Im drobniejszy jest węgiel, tym szybciej odgazowuje.

Dopływ przez drzwiczki paleniskowe wtórnego powietrza zimnego, w czasie palenia, jest jak już wyżej wyjaśniono szkodliwy. Z tych względów zaleca się stosować, opisany w dalszej części poradnika, przyrząd do wtórnego spalania węgla. Przyrząd ten zapewnia wtórny dopływ do paleniska powietrza uprzednio podgrzanego, co ma korzystny wpływ na od-gazowanie i szybsze spalanie węgla na ruszcie.