Powłoki ochronne stali

W jaki sposób można skutecznie usunąć zgorzelinę i walcowinę?
Zgorzelinę na dużej powierzchni można skutecznie usunąć przez piaskowanie lub opalanie płomieniem. Skuteczne jest także zmywanie bejcami kwasowymi. Małe powierzchnie można czyścić szlifierkami obrotowymi. Szlifowanie papierem ściernym oraz czyszczenie szczotką stalową z reguły jest nieskuteczne.

Nową, nie obrabianą powierzchnię blachy stalowej zabezpieczono przed korozją przez natłuszczenie. Jak należy usunąć warstwę tłuszczową przed nałożeniem nowej powłoki ochronnej?
Powierzchnię stalową można oczyścić z tłuszczu:
1) rozpuszczalnikami organicznymi, np. rozpuszczalnikiem nitro z dodatkiem chlorków węglowodorowych (takich związków, jak trichloro- i perchloroetylen, ze względu na ochronę zdrowia i ochronę środowiska należy unikać);
2) środkami alkalicznymi, po czym spłukać czystą wodą;
3) środkami do zmywania na zimno, po czym spłukać czystą wodą;
4) gorącą wodą lub parą wodną pod wysokim ciśnieniem z dodatkami rozpuszczającymi tłuszcze.

Przygotowuje się opis projektu technologicznego malowania zabezpieczającego most stalowy. Jakie muszą być podane parametry, by oferent mógł uzyskać pewne informacje o aktualnym stanie mostu?
Wstępny opis projektu technologicznego malowania mostu powinien zawierać:
1) charakterystykę starej powłoki, zależnie od rodzaju jej spoiwa;
2) grubość warstwy starej powłoki;
3) wiek i stan starej powłoki;
4) stopień przyczepności starej powłoki;
5) stopień skorodowania;
6) stopień zapęcherzenia;
7) rodzaj i stopień zabrudzenia.

Ościeżnice z blachy stalowej mają być pokryte lakierem z połyskiem. Na powierzchni stwierdzono uszkodzenia mechaniczne. Proszę wymienić kolejno czynności składające się na wykonanie powłoki ochronnej
Czynności te są następujące:
1) zeszlifowanie warstwy farby podkładowej, przeszlifowanie uszkodzeń mechanicznych, przeszlifowanie zgrubne miejsc skorodowanych, oczyszczenie podłoża;
2) pomalowanie podkładowe farbami alkidowymi miejsc oczyszczonych środkiem antykorozyjnym;
3) zaszpachlowanie miejsc uszkodzeń masą z żywicy ałkidowej (szpachlówką);
4) pomalowanie lakierem alkidowym,
5) pomalowanie nawierzchniowe lakierem alkidowym z połyskiem.

Dodaj komentarz