Podłoże pod gonty bitumiczne

Podłoże pod gonty bitumiczne

Podłoże powinno odpowiadać następującym wymaganiom:

–    mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby pod wpływem nacisków zewnętrznych (np. chodzenie) nie wystąpiło uszkodzenie pokrycia dachowego,

–    powierzchnia jego powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm,

–    krawędzie, naroża oraz styki podłoża z płaszczyznami elementów” budynków wystających ponad dach należy zaokrąglić lukiem o promieniu nie niniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy odbojowej o przekroju trójkątnym i o boku co najmniej 3 cm.

Podłoża z desek powinny dodatkowo spełniać następujące wymagania:

–    być wykonywane z desek jednakowej grubości, o maksymalnej szerokości 15 cm,

–    być wykonane z desek łączonych na „pióro i wpust” w obiektach narażonych na silne podmuchy wiatru od spodu, np. w wiatach oraz w obiektach o małych nachyleniach połaci od 20% do 36% i przy rozstawie krokwi większym niż 1,1 m,

–    być wykonane z desek łączonych na „pióro i wpust” lub przylgę; uzyskuje się wówczas najlepsze efekty estetyczne.