Płytki wykładzinowe przy kominku – piecu kaflowym

Płytki wykładzinowe są w budowie pieców kaflowych materiałem stosowanym zazwyczaj w celu utrzymania czystości na podłodze pod piecem. Oprócz tego wokół otworu komory spalania musi być ułożony niepalny materiał. Dla pieców kominowych dostateczne są płyty podłogowe, np. ze szkła, żeliwa lub blachy stalowej. Przy stałych piecach kaflowych stosowane są przeważnie płytki wykładzinowe, gdyż dzięki różnorodnym kształtom i wymiarom najlepiej nadają się do tego zadania. Wykonane są z materiałów ceramicznych i tym samym są niepalne. Proste płytki bez wymyślnych ozdób nie są drogie i łatwe do ułożenia, ale przecież w obszarze pod piecem kaflowym nie chodzi o wygląd zewnętrzny. W tym miejscu potrzebujemy gładkiej, równiej powierzchni o dobrze wypełnionych spoinach między płytkami. Jeżeli ustawimy swój piec na cokole betonowym lub jastrychowym i przez łuk w cokole będziemy widzieć podłogę pod piecem lub, gdy do pieca dobudujemy ławkę z wybraniem łukowym, pod którym jest widoczna podłoga, powinniśmy tę pracę tak wykonać, aby spoiny pomiędzy płytkami pod piecem i w pomieszczeniu pasowały do siebie i nie były względem siebie przesunięte. Ponieważ płytki wykładzinowe pod piecem kaflowym nagrzewają się, powinniśmy przykleić je tak zwanym klejem elastycznym, nadającym się do ogrzewania podłogowego. Do wypełnienia szczelin między płytkami możemy zastosować masę elastyczną do spoinowania.

Przy zakupie masy do spoinowania należy zwrócić uwagę na podane na opakowaniu informacje o wydajności. Pamiętajmy również, że dane te dotyczą pracy, przy której wypełniane są spoiny o równomiernej głębokości i szerokości. Ponieważ przy spoinowaniu ważne jest, aby zrobić to w jednym nieprzerwanym procesie, musimy zapewnić sobie wystarczającą ilość masy. Po wypełnieniu szczeliny należy szybko przetrzeć płytki wilgotną szmatką.

Jeżeli podłogę w pomieszczeniu mieszkalnym pokryliśmy płytkami wykładzinowymi i płytki te przebiegają również pod piecem, zaleca się wykonać szczelinę dylatacyjną pomiędzy tymi obszarami, aby nie powstawały pęknięcia w podłodze. Szczelinę dylatacyjną należy wypełnić masą o trwałej elastyczności. Oferowane są masy silikonowe w różnych kolorach.

Dodaj komentarz