Ogrzewanie powietrzne cz.2

Do zalet ogrzewania powietrznego należą:
a)    tańszy koszt eksploatacji i uproszczona obsługa, gdyż palenie odbywa się tylko w jednym miejscu, dla kilku albo nawet kilkunastu pomieszczeń,
b)    zmniejszenie niebezpieczeństwa pożaru,
c)    niski koszt całego urządzenia, szczególnie jeśli instaluje się go w nowo budującym się budynku, gdyż wówczas koszt jest niższy od kosztu budowy pieców,
d)    bardzo uproszczona regulacja ogrzewania za pomocą otwierania lub zamykania drzwiczek kanałowych,
e)    niezabieranie miejsca w pomieszczeniach na jakiekolwiek urządzenia ogrzewcze.

Ogrzewanie powietrzne ma również poważne wady, szczególnie gdy powietrze ogrzewa się za pomocą żelaznych stałopalnych podgrzewaczy nie-akumulacyjnych, mających wysoką temperaturę powierzchni. Na powierzchni tej przypalają się bowiem organiczne cząstki i unoszą się wraz z powietrzem do wszystkich ogrzewanych pomieszczeń. Ponieważ w celu lepszego ogrzania .dolnych części pomieszczeń, otwory dla powrotu powietrza wykorzystanego są umieszczone przy podłodze, duża ilość kurzu dostaje się przez te otwory a następnie kanałami do podgrzewacza. Zastosowanie u wylotu kanałów filtrów powietrznych zapobiega temu. Można wprawdzie budować podgrzewacze w postaci pieców kaflowych — akumulacyjnych, unikając przez to całodziennej obsługi urządzenia oraz palenia w podgrzewaczu, jednak przy takiej budowie podgrzewacza wielkość przeznaczonego pomieszczenia na podgrzewacz musi być znaczna, aby był wolny dostęp (w razie konieczności naprawy) do całej powierzchni podgrzewacza. Pociąga to za sobą znacznie większy koszt instalacji ogrzewania.

Akustyczność kanałów powietrznych, wobec połączenia między sobą kanałów, możliwość przeniesienia zapachów, insektów i chorób zakaźnych na wszystkie ogrzewane pomieszczenia należy' zaliczyć również do poważnych. ujemnych stron tego ogrzewania. Ulepszony sposób ogrzewania powietrznego z oczyszczeniem, nawilżaniem powietrza, pobudzaniem obiegu i regulacją automatyczną usuwa prawie wszystkie wyżej przytoczone wady i odpowiada wymaganiom higieny.

Zastosowanie takiego ogrzewania do mieszkania jednorodzinnego ogranicza niebezpieczeństwo przeniesienia w kanałach powietrznych insektów i różnych chorób tylko do osób zajmujących to mieszkanie.

Rysunek przedstawia podgrzewacz typu „Etna” nadający się do ogrzewania większej liczby pomieszczeń, dużych sal kinowych itp.