Masy i mieszanki tynkarskie

Masy i mieszanki tynkarskie:

Tynk (wyprawa tynkarska) powstaje po nałożeniu warstwy zaprawy na powierzchnię ścian oraz stropów. Tynk nadaje powierzchni estetyczny wygląd, chroni przed działaniem czynników atmosferycznych i wilgoci oraz zabezpiecza palne elementy konstrukcji przed działaniem ognia.

Zależnie od grubości tynki dzielimy na tradycyjne (o grubości 1-2 cm) i cienkowarstwowe (o grubości 2-10 mm)

Podział tynków tradycyjnych ze względu na rodzaj użytej zaprawy:

• Tynki cementowo-wapienne – Mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Stwardniały tynk ma dużą wytrzymałość, jest cieplejszy od tynku cementowego i bardziej wytrzymały od tynku wapiennego.

• Tynki wapienne – Stosowane głównie wewnątrz pomieszczeń, są porowate i przepuszczają parę wodną, dzięki czemu ściany mogą “oddychać”.

• Tynki cementowe – Odznaczają się bardzo dobrą wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, są też odporne na długotrwałe działanie wody.

• Tynki gipsowe – Stosowane wewnątrz budynku oprócz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (np. łazienki). Dają możliwość uzyskania idealnie równej i gładkiej powierzchni. Tynk cechuje dobra izolacyjność cieplna i akustyczna. Zapewnia przyjazny mikroklimat – gips wchłania nadmiar wilgoci i oddaje ją gdy w pomieszczeniu jest sucho.

Podział tynków cienkowarstwowych w zależności od rodzaju spoiwa:

• Mineralne, wśród których wyróżnia się tynki:

– cementowe, w których jako spoiwo użyto cement z dodatkiem polimerów; charakteryzują się bardzo dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych, są odporne na działanie ognia, mają dużą paro przepuszczalność,

– krzemianowe (silikatowe), w których spoiwem jest szkło wodne; tynk przepuszcza parę wodną, a jednocześnie jest odporny na deszcz; odznacza się wysoką odpornością na działanie agresywnych związków chemicznych występujących w środowisku miejskim i przemysłowym (duża ilość spalin, „kwaśne deszcze”).

• Żywiczne (polimerowe) – Spoiwem jest żywica akrylowa. Tynk tworzy elastyczną powłokę odporną na działanie wody, o małej przepuszczalności pary wodnej.

• Silikonowe-Spoiwem jest żywica metylosilkonowa. Tynk jest odporny na działanie wody, ale nie blokuje przenikania pary wodnej z budynku. Nadaje powierzchni ściany własności hydrofobowe, dzięki czemu ma ona mniejszą nasiąkliwość, jest odporna na działanie mrozu i wolniej ulega zabrudzeniu.