Kalenica dachu z płyt bitumicznych

tmp68ae-1Elementy uzupełniające dla pokryć płytami falistymi bitumicznymi: a) uszczelnienie boczne muru lub komina, b) kątownik szczytowy, c) gąsior dachowy, d) uszczelka poliuretanowa, e) płyta przeźroczysta z PCV, f) świetlik dachowy, g) wywietrznik połaciowy

Kalenica dachu z płyt bitumicznych.

Kalenicę dachu należy przykryć gąsiorami wykonanymi z tego samego materiału co płyty oraz o tym samym kolorze. Podwójne, elastyczne, płaskie skrzydła umożliwiają dopasowanie się gąsiora do dachów o różnym nachyleniu połaci. Jego wymiary i kształt zostały pokazane na rys. c. Przed montażem gąsiorów' płyty najwyższego rzędu przy kalenicy należy przybić do łat z wyjątkiem ostatniej łaty pod kalenicą.

W dachach z kalenicą niewentylowaną płyty powinny kończyć się przy samej linii kalenicy, natomiast w dachach wentylowanych krawędź górna płyt musi być cofnięta od linii kalenicy minimum o 2 cm. Układanie gąsiorów należy zacząć od strony przeciwnej do przeważającego kierunku wiatru (od strony zawietrznej), od szczytu do szczytu dachu. Gąsiory powinny przylegać do siebie i zachodzić jeden na drugi na szerokość około 12,5 cm.

Do najwyższej łaty gąsior mocuje się za pomocą tych samych gwoździ co płyty faliste, przybijając gwoździe poprzez każdą górną falę płyt, w kolejności takiej samej jak na stykach między płytami. Następny gąsior mocuje się na uprzednio umocowanym do łat poza szerokością zakładu.

Krawędzie szczytowe
Zakończenie połaci dachu wydłuż krawędzi szczytowej wykonuje się używając specjalnie do tego celu przeznaczonego profilu kątowego, wykonanego z takiego samego materiału co płyta falista. Deskę czołową (wiatrową) należy tak przymocować, ażeby jej górna krawędź pokrywała się z płaszczyzną górnej powierzchni dachu (rys. b). Następnie profil kątowy przybija się w płaszczyźnie połaci do lat przez górną falę, a z boku do deski wiatrowej (szczytowej).