Izolacyjność cieplna – współczynnik k

Izolacyjność cieplna – Proszę wyjaśnić, co oznacza współczynnik k Wartość k jest skrótowym oznaczeniem współczynnika przenikania ciepła.
Oznacza ona ilość ciepła, jaka w ciągu 1 s przenika przez 1 m2 przegrody budowlanej zależnie od jej grubości, przy różnicy temperatury między stroną wewnętrzną i zewnętrzną 1 K (1°C). Uwzględnia się przy tym również współczynnik przejmowania ciepła od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
Im mniejsza jest wartość współczynnika k, tym lepsza jest izolacyjność cieplna przegrody. Im większa jest wartość współczynnika k, tym większe są straty ciepła.

Na czym polega różnica między współczynnikiem przenikania ciepła k a izolacyjnością cieplną?
Podczas gdy współczynnik k określa wielkość strat ciepła, przez współczynnik izolacyjności cieplnej rozumie się opór przepływu ciepła, tzn. opór stawiany przez przegrodę budowlaną przepływowi strumienia ciepła. Również w tym przypadku chodzi o przegrodę o powierzchni 1 m2, określonej grubości, przy różnicy temperatury między wewnętrzną a zewnętrzną stroną przegrody równej 1 K (1°C).

Jaka wartość współczynnika k jest wymagana dla ściany zewnętrznej?
Im mniejsza jest wartość współczynnika k, tym lepsza jest izolacyjność cieplna przegrody. Wymaga się, by wartość współczynnika k była mniejsza niż 1,39 W/(m2K). Wartość ta jest jednak daleka od optymalnej. Zaleca się wartość współczynnika k poniżej 0,40 W/(m2K).

Dodaj komentarz