Grzejniki promieniujące cz.2

Ciepło przekazywane od ściany grzejnej o współczynniku przenikania ciepła około 0,45 W/m2K do pomieszczenia o temperaturze +20°C (przy temperaturze zewnętrznej te = -15°C), Oznaczenia: L – rozstaw rur grzejnych o średnicy ½”, 1 – izolacja cieplna (8 cm wełny mineralnej), 2 – mur z cegły pełnej (o grubości 36 cm).

Na rysunku przedstawiono wykresy ilustrujące problematykę związaną ze stosowaniem pionowych i poziomych płaszczyzn grzejnych w podanych warunkach temperaturowych. Dla ściany wykonanej z cegły pełnej 0,36 m, w zależności od rozstawu stalowych przewodów grzejnych i średniej temperatury wody, jednostkowa moc cieplna waha się od około 45 W/m2 do ponad 400 W/m2. Przy średnich temperaturach wody grzejnej w granicach +50+60°C oraz różnych rozstawach rur temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody zmienia się od +28°C do +46°C. Charakterystyczne dla stalowych rur grzejnych umieszczonych w stropach mogą być dane przedstawione na rysunku.

Ciepło przekazywane przez stalowe rury grzejne umieszczone w stropie o współczynniku przenikania ciepła równym 1,5 W/m2K i rozdzielającym pomieszczenia o temperaturach +20°C. Oznaczenia: L – rozstaw rur grzejnych o średnicy ½” (pominięto ciepło oddawane na krawędziach stropu oraz przekazywane do pomieszczenia położonego powyżej)

Dotyczą one zabudowanych w warstwie betonowej stropu rur stalowych, przy udziale powierzchni grzejnej w całkowitej jego powierzchni około 50%. Uzyskiwane ilości ciepła przy podobnych rozstawach rur grzejnych są mniejsze niż dla ścian grzejnych.

Dla stropów grzejnych istnieje podobna prawidłowość jak dla ścian wewnętrznych; im mniejszy jest rozstaw rur grzejnych i większa średnia temperatura wody przepływającej przez nie, tym większe są ilości ciepła przekazywane do ogrzewanego pomieszczenia. Rosną one ze wzrostem udziału powierzchni grzejnej, przy czym wzrost ten jest proporcjonalny to tej powierzchni. Wskazane wyżej ilości ciepła obejmują także ilości ciepła oddawane przez podłogę. Należy dodać, że podłoga w pomieszczeniu położonym powyżej także oddaje ciepło.