Grzejniki promieniujące cz.1

Grzejniki promieniujące

Nazwą tą określić można elementy grzejne oddające ciepło z wyraźną przewagą promieniowania nad konwekcją. Są to przewody grzewcze umieszczane w pobliżu jednej z przegród ogrzewanych pomieszczeń (najczęściej ich stropu) lub bezpośrednio wbudowane w daną przegrodę (wężownice grzewcze). Tak zwane płyty promieniujące podwieszane są pod stropem dużych pomieszczeń (hal fabrycznych, magazynów, itp.). Jest to zazwyczaj większa liczba przewodów łączonych z płytą grzewczą którymi przepływa woda o wysokiej temperaturze, osłoniętych od góry elementem izolacyjnym w celu ograniczenia niekorzystnego promieniowania w kierunku do góry.

Schematy płyt promieniujących. Oznaczenia: A-z warstwą izolacyjną np. z waty szklanej, B -z obudową, C – z wlotem powietrza, 1 – przewody grzewcze, 2 – materiał izolacyjny, 3 – blacha stalowa, 4 – obudowa z blachy stalowej, 5 – kanał powietrzny.

Płyty promieniujące mogą być zamontowane nie tylko poziomo pod stropem, ale również pionowo przy przegrodzie zewnętrznej, a nawet pod dowolnym kątem, tworząc tzw. taśmowe grzejniki promieniujące. Stosowane w halach dla zapewnienia szybkiego nagrzewania i uzyskania małego gradientu temperatury w pionie pomieszczeń, płyty takie pracują często na czynniku o wysokiej temperaturze (np. para wodna lub woda o temperaturze wyższej od +100°C). Wśród omawianych ogrzewań występują także tzw. promienniki gazowe lub elektryczne, które nie wchodzą w zakres opracowania. Drugi rodzaj grzejników promieniujących to tzw. płaszczyzny grzejne, w których przewody, najczęściej w kształcie wężownicy, zabudowane są w przegrodach poziomych lub ścianach wewnętrznych.

Zestawienie najczęściej spotykanych temperatur powierzchniowych przegród grzejnych i uzyskiwanych z nich ilości ciepła (ti = +20°C)

Ze względu na możliwość wystąpienia naprężeń termicznych w przegrodach nie stosuje się pary wodnej lub wody o wysokiej temperaturze. Z uwagi na wymagania komfortu cieplnego istotnym ograniczeniem jest temperatura powierzchni przegród stanowiących elementy grzejne.