Grzejniki konwektorowe cz.3

Poza przedstawionymi prostymi rozwiązaniami konwektorów, produkowane są również tzw. klimatokonwektory wentylatorowe (zwane również wentylokonwektorami). Posiadają one wbudowany wentylator pobierający powietrze z zewnątrz lub z pomieszczenia, w zależności od położenia klapy w komorze konwektora. Konwektory wentylatorowe charakteryzują się dużą wydajnością cieplną. Za ich pomocą można nie tylko ogrzewać, ale również wentylować pomieszczenia. Dokuczliwy może być hałas związany z pracą wentylatora. Bywają stosowane w budynkach użyteczności publicznej, takich jak hotele, restauracje, pomieszczenia administracyjne, itp.

Konwektor wentylatorowy. Oznaczenia: 1 – klapa, 2 – filtr , 3 – wentylator, 4 – nagrzewnica powietrza, 5 – powietrze zewnętrzne, 6 – powietrze wewnętrzne, 7 – nawiew powietrza do pomieszczenia.

Przy zwiększaniu prędkości przepływu powietrza przez obudowę konwektora rośnie również intensywność przejmowania ciepła na drodze konwekcji. Wzrost prędkości jest korzystny z uwagi na mniejsze osadzanie pyłu na powierzchni ożebrowanego przewodu grzejnego. Jednak ten wzrost oznacza także wzrost oporów przepływu. Konstrukcjom konwektorów stawia się szereg wymagań: zwiększanie odstępu między żebrami grzejnymi (4-7 mm), dobór opływowych kształtów przewodów oraz zamontowanie na dopływie i odpływie powietrza kierownic lub też powiększanie powierzchni przekrojów wlotowych. Wentylokonwektory są rzadko stosowane do ogrzewania pomieszczeń. Znacznie częściej znajdują zastosowanie jako tzw. grzejniki konwektorowe, oddające około 80% ciepła drogą konwekcji. Mogą być one wolno stojące, posiadać własny system zasilania (np. z sieci elektrycznej) lub być podłączone do przewodów instalacji grzewczej.

Wśród często stosowanych są grzejniki Convector. W stosunku do grzejników członowych wykonanych z żeliwa mają niższą temperaturę powierzchni oraz małą pojemność wodną. Przykładowo, dla grzejnika o mocy cieplnej około 1300 W pojemność wody wynosi około 0,4 dm3, zaś pojemność wodna grzejnika tradycyjnego, o identycznej mocy, jest 10-15 razy większa. Oznacza to, że stosując grzejniki o małej pojemności wodnej można w instalacji centralnego ogrzewania zmniejszyć ilość czynnika grzejnego (np. z 400 dm3 na 40 dm3). Niska pojemność wodna oznacza także małą bezwładność układu ogrzewania. Dane techniczne rozwiązań o nazwie GPM i GCM zestawiono w tabeli.

Dane techniczne grzejników typu GPM i GCM-Prestige Plus

Grzejniki te charakteryzują się ponadto rozwiniętą powierzchnią grzejną. Typy GPM są grzejnikami z zasilaniem bocznym, a GCM z zasilaniem dolnym i z wbudowanym zaworem termostatycznym. Ich maksymalne ciśnienie robocze sięga 1 MPa (na zamówienie do 5 MPa), zaś maksymalna temperatura pracy +95°C.