Beton zwykły

Beton zwykły

Jako spoiwa do wykonywania betonów zwykłych używa się cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego. Jako kruszywo stosuje się piasek, żwir, grys oraz mieszanki kruszyw mineralnych. Aby zmodyfikować strukturę i właściwości betonu stosuje się różne domieszki: mineralne (np. popioły lotne), uplastyczniające, napowietrzające, przyspieszające wiązanie (zapewniające szybki przyrost wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury – np. przy betonowaniu w zimie), opóźniające wiązanie i twardnienie, uszczelniające (zapewniające wodoszczelność). Niektóre domieszki pełnią kilka funkcji jednocześnie np. uplastyczniająco-napowietrzające, uplastyczniająco-opóźniające.

Beton zwykły ma wysoką wytrzymałość, ale niewielkie zdolności termoizolacyjne. Jest materiałem do budowy elementów nośnych konstrukcji (belek, słupów, płyt stropowych itp.).