Materiały izolacyjne do pieca

Piec kaflowy jest przyjemnym, ładnym źródłem ogrzewania. Jednak swoje ciepło oddaje nie tylko w wymaganych przez nas miejscach, lecz ogrzewa w zasadzie we wszystkich kierunkach. Również wtedy, gdy ciepłe powietrze unosi się do góry, ciepło promieniowania oddawane jest do dołu. Gdy siedząc przed piecem delektujemy się jego ciepłem, wypromieniowywane jest ono również do tyłu.
Prowadzi to do ogrzewania również podłogi i ścian, obok których stoi piec. Silne ich rozgrzanie może w wyniku związanego z tym zjawiska rozszerzalności cieplnej doprowadzić do uszkodzeń substancji budowlanej. W celu wyeliminowania lub ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska należy przewidzieć odpowiednie rozwiązania. Dla podłogi wystarczy z reguły zapewnić przewietrzanie na dolnej stronie wkładu grzejnego lub pieca fundamentowego, które umożliwia odprowadzenie ciepła. Oddawanie ciepła przez piec w kierunku ścian jest znacznie silniejsze niż w stronę podłogi. Dlatego też niezbędne jest zabezpieczenie ich przed oddziaływaniem ciepła. W przypadku pieców fundamentowych o budowie dwupowłokowej, które są odpowiednio rozplanowane, ściana nie nagrzewa się powyżej 60°C, jeżeli zapewniona jest odpowiednia wentylacja tylna. W takim przypadku izolacja ściany nie jest wymagana.
Istnieje kilka możliwości ochrony ściany przed ciepłem. Jeżeli dysponujemy wystarczającą ilością miejsca, możemy pomiędzy piecem kaflowym a ścianą zbudować cienki mur pośredni, który na przedniej i tylnej stronie musi być przewietrzany. Przy takim rozwiązaniu ciepło jest zatrzymywane przed ścianą pokoju. Taki sam efekt można osiągnąć za pomocą odpowiednio, podobnie jak ściana pośrednia, ustawionej blachy. Jeżeli zależy nam na oszczędności miejsca, powinniśmy przymocować do izolowanej ściany płyty z wełny mineralnej o grubości ok. 6 cm. Przy ich zakupie musimy zwrócić uwagę na dane producenta, dotyczące niepalności i możliwości mocowania. Pomiędzy izolacją ścienną, a wszystkimi ogrzewanymi częściami pieca kaflowego musi swobodnie przepływać powietrze, które umożliwia odtransportowanie ciepła zbierającego się na zewnętrznej powierzchni materiału izolacyjnego.

Do powietrza przepływającego w obrębie pieca kaflowego, a tym samym również do dróg oddechowych, mogą przedostawać się włókna materiału izolacyjnego. Dlatego też płyty izolacyjne powinniśmy obłożyć od zewnątrz folią aluminiową nadającą się do stosowania w budownictwie lub urządzeniach grzewczych.

Dodaj komentarz