Materiały izolacyjne do ocieplania ścian

Jakie materiały izolacyjne stosuje się do ocieplania ścian zewnętrznych?
Do ocieplania ścian zewnętrznych stosuje się płyty ze spienionego polistyrenu oraz z wełny mineralnej. Oba materiały mają tę samą wartość współczynnika przewodzenia ciepła (k = 0,04 W/(mK). Przenikanie pary wodnej jest lepsze dla wełny mineralnej (μ=1) niż dla spienionego polistyrenu (μ = 40).

Jakie materiały izolacyjne stosuje się do ocieplania ścian od strony wewnętrznej?
Do ocieplania ścian od strony wewnętrznej stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zespolone (z warstwą ocieplającą ze spienionego poliuretanu, spienionego polistyrenu lub wełny mineralnej). Płyty te wytwarza się również z ekranem paroszczelnym. Pod tynki nadają się też lekkie płyty z wełny drzewnej. Malarz może także zastosować pod tapetę podkład z twardej pianki polistyrenowej lub miękkiej pianki poliuretanowej, jak i z tektury izolacyjnej.
Obicie tekstylne z włókniny lub wykładziny dywanowej także zwiększa izolacyjność cieplną. Ponieważ jednak skuteczność izolacji zależy nie tylko od współczynnika przewodzenia ciepła, ale też od grubości warstwy, okładziny te, grubości kilku milimetrów, nie są zbyt skuteczne.

Dodaj komentarz