Grzejniki z rur stalowych cz.4

Nadal stosowane są specjalne konstrukcje grzejników rurowych, do których zalicza się przede wszystkim tzw. rurowe grzejniki radiatorowe, Grzejniki te skonstruowane są z pionowych rur bez szwu, wspawanych od góry i dołu rur zbiorczych, co przedstawiono schematycznie na rysunku.

Przykład grzejnika z rur stalowych (tzw. radiatora). Oznaczenia: 1 – rozwiązanie z jednym rzędem rur (jednosłupowe), 2 – rozwiązanie z dwoma rzędami rur (dwusłupowe), 3 – uchwyt, 4 – wspornik

Pionowe przewody mogą być gładkie lub zaopatrzone w żebra różnego kształtu. Od góry dodaje się często ażurową osłonę, zaś od dołu listwę ozdobną. Zarówno długości (L), jak i wysokości (H) mogą być dowolnie kształtowane. Grzejniki te występują najczęściej w wysokościach przytoczonych w tabeli (grzejniki parowe).

Wydajności cieplne radiatorów stosowanych w instalacjach parowych (80/20°C)

W tabeli podano również uzyskiwane moce cieplne w niskociśnieniowych ogrzewaniach parowych. Mogą być stosowane w ogrzewaniach wodnych lub parowych (przy ciśnieniu pary do 16 bar) i w budynkach wysokich.