Grzejniki płytowe (płaskie) cz.2

Wydajności cieplne profilowanych grzejników płytowych jedno- (A) i dwuszeregowych (B)

Dla najczęściej spotykanego, dwurzędowego grzejnika nominalna moc cieplna zmniejsza się o ponad 35%, co widać na rysunku. Podstawowymi elementami są profilowane blachy stalowe, spawane tak, aby utworzyć poziome i pionowe kanały, którymi przepływa woda grzewcza.

Schematy konstrukcji grzejników płaskich. Oznaczenia: 1-4 – powierzchnie gładkie,a – ścianka przednia, b – ścianka tylnia grzejnika

W tabeli porównano nominalne moce cieplne tego typu grzejników płaskich.

Nominalne moce cieplne niektórych stalowych grzejników płytowych

Stalowe grzejniki płaskie mają różne wymiary. Ich wysokość waha się od 200 do 900 mm, zaś długość od 400 do około 4000 mm. Niewielka ich głębokość (5-20 cm) umożliwia swobodną aranżację wnętrz. Moc cieplna tych grzejników sięga 18000 W. Produkowane są poprzez zgrzewanie wytłoczonych i przyciętych do odpowiednich wymiarów blach stalowych.

Odmianą grzejników płaskich są rozwiązania z ożebrowaniem. Produkowane są w wersji C (zasilane z boku) oraz w wersji V. Są grzejniki jedno-, dwu- i trzypłytowe bez ożebrowania (typy 10, 20 i 30), jednopłytowe z ożebrowaniem (typy 11,21 i 31). Cechuje je mała pojemność wodna i niewielki ciężar. Zaletami grzejników płaskich są: mała masa, pojemność wody i głębokość zabudowy, duża łatwość w utrzymaniu czystości, estetyka, dobra współpraca z instalacjami typu zamkniętego i niska cena w stosunku do mocy cieplnej. Grzejniki te, podobnie jak grzejniki członowe, są stopniowo wypierane przez grzejniki konwektorowe.