Grzejniki konwektorowe cz.1

Grzejniki konwektorowe

Konwektorem nazywany jest obudowany wymiennik ciepła oddający przeważającą ilość ciepła drogą konwekcji. Wymiennikiem tym są najczęściej rurki miedziane, na które nałożone są tzw. lamele, czyli odpowiednio ukształtowane żebra, np. aluminiowe. Są to zatem elementy grzejne w postaci stalowych lub miedzianych przewodów ożebrowanych umieszczone w obudowie blaszanej i różnie zabudowywane w pomieszczeniach. Najprostszy przykład grzejnika konwektorowego, ilustrujący zasadę jego działania, przedstawiono na rysunku.

Przykład konstrukcji i zasady działania prostego konwektora. Oznaczenia: H – wysokość montażowa; g – głębokość montażowa; h1 – wysokość otworu nawiewnego; h2 – wysokość otworu wlotowego.

Chłodne powietrze napływa od dołu przez otwór wlotowy (o wysokości h2), a następnie po ogrzaniu na powierzchniach elementów konwekcyjnych do pomieszczenia. Regulacja wydajności grzewczej odbywa się zarówno od strony zasilania (zawory na przewodach wody grzewczej), jak i od strony powietrznej (poprzez stosowanie zasuw i klap regulacyjnych). Konwektory montowane są nie tylko przy przegrodach zewnętrznych, ale także przy ścianach wewnętrznych, jako wolnostojące, a czasem nawet we wnęce podłogowej.

Ilustracja wybranych możliwości montażu konwektorów. Oznaczenia: 1 – pod parapetem okien (sposób tradycyjny), 2 – przy ścianie, 3 – wolno stojący, 4 – wbudowany we wnękę ścienną, 5 -zabudowany poniżej poziomu podłogi (z zasysaniem powietrza z pomieszczenia)

Na rysunku przedstawiono sposoby ich montażu. W związku z koniecznością wentylacji pomieszczeń często korzysta się z rozwiązania, polegającego na doprowadzeniu powietrza zewnętrznego za pomocą wentylatorów (konwekcja wymuszona). Rozwiązanie takie przedstawiono schematycznie na rysunku.

Przykład konwektora. Oznaczenia: 1 – konwektor (przewód grzejny), 2 – powietrze zewnętrzne, 3 – powietrze wewnętrzne (wtórne), 4 – komora rozdzielcza, 5 – dysze

Powietrze zewnętrzne (po oczyszczeniu na filtrze i wstępnym podgrzaniu lub ochłodzeniu w centrali wentylacyjnej) zostaje doprowadzane do pomieszczenia przez dyszę i zasysa powietrze z pomieszczenia. Konstrukcje takie pracować mogą także przy wykorzystaniu jedynie powietrza wewnętrznego.

Wydajności cieplne wybranych typów konwektorów zasilanych z centrali wentylacyjnej

W tabeli zestawiono wydajności cieplne konwektorów o różnych wysokościach i głębokościach montażu przy założeniu zasilania wodą grzejną o parametrach 90/70°C i przy temperaturze ogrzewanego pomieszczenia +20°C. W przypadku stosowania innych parametrów wody grzewczej opracowane są zestawy współczynników korygujących ich wydajności cieplne.