Zmiany w wewnętrznych elementach struktury budynku

Dla systemów biernych preferuje się „ciężkie” i „półciężkie” metody budowania, gdyż takie budynki wolniej się nagrzewają, dłużej utrzymują ciepło bez dużych wahań temperatury i nie występuje w nich przegrzewanie, dzięki czemu wymagają mniej wietrzenia przez otwieranie okien. Krzywa na rysunku

tmp8a75-1 Wpływ zmian temperatury zewnętrznej na zmiany temperatury wewnętrznej w budynkach o różnych typach konstrukcji.

ukazuje, jak duże są różnice na napromieniowanie słoneczne domów o konstrukcji lekkiej (drewnianej), ciężkiej i ciężkiej zagłębionej częściowo w ziemi. Domy o lekkiej konstrukcji drewnianej z dobrze izolowanymi cieplnie ścianami, pod wpływem promieniowania słonecznego szybko się nagrzewają, a nawet przegrzewają, wymagają więc wietrzenia, co jest stratą energii cieplnej. Po ustaniu promieniowania słonecznego w domach tych szybko opada temperatura. Dla zniwelowania jej wahań, należy stosować sprawne systemy grzewcze. Taka reakcja lekkich domów drewnianych na napromieniowanie wiąże się z ich małą masą — bezwładnością cieplną. W domach o konstrukcji ciężkiej wahania temperatury zewnętrznej i napromieniowania słonecznego nie wpływają tak na stabilność temperatury wewnętrznej. W Szwecji, gdzie dominuje lekkie budownictwo drewniane, w domach wykorzystujących promieniowanie słoneczne, dla poprawy bilansu cieplnego i zwiększenia bezwładności cieplnej domu, konstrukcję posadzki parteru wykonuje się jako płytę ciężką.

Zmiany w wewnętrznych przegrodach poziomych i pionowych bezpośrednio wiążą się ze sposobem pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego i ze sposobem magazynowania energii cieplnej.

W stropach między kondygnacyjnych należy unikać izolacji cieplnych, które stanowią barierę w przenikaniu absorbowanego ciepła. Jeżeli stropy są wykorzystywane jako usprawnione magazyny ciepła i ogrzane powietrze jest tłoczone przez kanały stropowe, wówczas również nie stosuje się izolacji cieplnej, a warstwy podłogowej nie może stanowić materiał, który by przeszkadzał w przenikaniu ciepła (drewno i drewnopochodne, wykładziny dywanowe itp.

tmp8a75-2Układ warstw w przegrodach poziomych domu z ogrzewaniem biernym: 1 — stropy nad ostatnią kondygnacją, 2 — strop pośrednich kondygnacji, 3 — strop nad magazynem ciepła.

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i działowe również należy wykonywać w technice ciężkiej, czy „półciężkiej”. Jest to szczególnie istotne przy systemie biernym bezpośrednim.
W związku z takimi zaleceniami okazuje się, że obecny polski sposób budowania domów łatwo da się zaadaptować do wymogów biernych systemów wykorzystania energii słonecznej.

Dodaj komentarz