Systemy przetwarzania i emisji obrazu

Jednym z wiodących osiągnięć cyfrowej technologii jest zastosowanie 100-hercowego skanowania (100 Hz Digital Scan). Dzięki technologii 100 Hz częstotliwość odświeżania obrazu została zwiększona z 50 Hz do 100 Hz. W efekcie obraz jest odświeżany 100 razy na sekundę, a więc dwa razy częściej niż w zwykłych, dotychczas działających urządzeniach video, np. w telewizorach. Uzyskuje się w ten sposób obraz spokojny, wolny od migotania, ostry, bez zakłóceń i zniekształceń.

Innym osiągnięciem cyfrowej technologii jest wprowadzenie układu sztucznej inteligencji (Al). Układ ten w sposób ciągły reguluje parametry obrazu, pozwalając zachować jego idealną jakość. W konsekwencji uzyskuje się realistyczne obrazy o wyjątkowej głębi. Na efekt działania układu Al składa się:

• cyfrowe przetwarzanie sygnału, które zapewnia krystalicznie czysty obraz z wyrazistymi, realistycznymi kolorami;

• cyfrowy filtr grzebieniowy, który eliminuje z sygnału wizyjnego szumy oraz rozmycie koloru, zapewniając obraz o żywych barwach

i wysokiej rozdzielczości;

• cyfrowy układ poprawy przejść między kolorami (CTI — Colour Transient Improver), który odtwarza precyzyjnie rozdzielone kolory, eliminując efekt rozmycia na granicy obszarów barwnych;

• cyfrowy wzmacniacz szczegółów obrazu (P.DE — Picture Detail Enhancer), zapewniający idealnie ostry obraz z precyzyjnie odtworzonymi szczegółami;

• cyfrowy układ redukcji szumów łuminancji (Y.NR — Luminance Signal Noise Reducer), zapewniający wyraźny, szczegółowy obraz, przez precyzyjną eliminację szumu;

• cyfrowy układ modulacji prędkości (V.M — Velocity Modulation), zapewniający ostrzejsze kontury obrazu;

• cyfrowy układ redukcji szumów obrazu (P.NR — Picture Noise Reducer), zmniejszający szumy obrazu pochodzące ze słabych źródeł sygnału.

Różne firmy produkujące sprzęt video wprowadzają swoje nazwy i wersje systemów, w których funkcjonują układy sztucznej inteligencji Al. Firma Panasonic określa go jako element GAOO WIDE DDD (Dynamie Digital Definition), czyli dynamicznej rozdzielczości cyfrowej, firma Sony jako element ogólnego systemu IQ, itd.

Cyfrowa technologia otwiera także wiele innych możliwości związanych z edycją obrazu. Należy do nich system wielu okien (Multi-Window), który umożliwia oglądanie obrazu z wielu źródeł na jednym szerokim ekranie. System ten jest realizowany w następujących trybach:

• tryb dwóch okien — są wyświetlane dwa obrazy tej samej wielkości, pochodzące z różnych źródeł, na oddzielnych połówkach ekranu;

• przeszukiwanie — funkcja ta umożliwia wyświetlenie wielu mniejszych obrazów, pozwalających zobaczyć, co dzieje się na innych kanałach;

• stroboskop — po prawej stronie ekranu pojawiają się obrazy (np. jednocześnie 8 małych obrazów), tworzące rejestrowaną w bardzo małych odstępach czasu sekwencję obserwowanych zdarzeń;

• obraz obok obrazu — tryb ten pozwala oglądać inny program w mniejszym okienku, umieszczonym z prawej strony ekranu, nie zachodzącym na główny obraz o pełnej wielkości.

Technologia cyfrowa stwarza także możliwość automatycznego wyboru proporcji obrazu. Automatycznie jest dobierany tryb szerokoekranowy w dwóch przypadkach: emisji filmu szerokoekranowego (następuje projekcja zgodna z proporcją wymiarów oryginału) oraz w celu ulepszenia (poszerzenia) obrazu, pochodzącego ze zwykłego programu telewizyjnego. Możliwe jest również zatrzymanie akcji w dowolnej chwili po prawej stronie ekranu, czyli tzw. stopklatka, podczas gdy akcja będzie się rozwijać nieprzerwanie po lewej stronie ekranu.

Podobnie działające układy, realizujące określone funkcje, mogą mieć niekiedy inne nazwy, w zależności od producenta sprzętu.