Suche jastrychy podłogowe

Tradycyjna wylewka podłogowa jest jednolitą warstwą, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje. Wylewka taka pełni funkcję bezspoinowego podkładu podłogowego, rzadziej bezspoinowej posadzki. Grubość wylewki podłogowej wykonywanej na mokro wynosi minimum 5 cm.

Alternatywą dla tradycyjnej wylewki podłogowej jest podłoga z gipsowo-włóknowych lub gipsowo-kartonowych płyt jastrychowych.

Podział jastrychów w zależności od podłoża, na jakim są układane:
•    Jastrych zespolony z podłożem – Układany bezpośrednio na zagruntowanym wcześniej podłożu; minimalna grubość warstwy takiego podkładu wynosi 20-25 mm.
•    Jastrych na warstwie oddzielającej – Układany na słabych, chłonnych, wilgotnych podłożach; tego rodzaju jastrych układa się na izolacji przeciwwilgociowej.
•    Jastrych pływający – Układany na warstwie izolacji termicznej i akustycznej z płyt z wełny mineralnej lub ze styropianu.

Odmiany płyt jastrychowych:
•    Pojedyncze płyty gipsowo-kartonowe lub gipsowo-włóknowe – Układane mijankowo dwie warstwy płyt, które łączy się za pomocą kleju do podłóg oraz specjalnych wkrętów systemowych. Wierzchnia warstwa płyt jest obrócona pod kątem 90 stopni do warstwy spodniej, z przesunięciem spoin o minimum 30 cm.

•    Przygotowane fabrycznie elementy zespolone ze złączem zakładkowym lub na pióro-wpust (łączna grubość płyt 25 mm) – Płyty te są sklejane na zakładach i skręcane wkrętami systemowymi lub zszywane zszywkami za pomocą tackera. Dla podniesienia parametrów termoizolacyjności i izolacyjności akustycznej pomieszczenia pod płyty suchego jastrychu położyć można dodatkową warstwę płyt z wełny mineralnej o grubości minimum 4 cm (płyty ze styropianu nie polepszają w istotny sposób izolacyjności akustycznej).

•    Płyty zespolone, fabrycznie połączone z dolną warstwą izolacji akustycznej i termicznej z wełny mineralnej lub styropianu.

Poza płytami gipsowymi w skład systemów suchego jastrychu wchodzą również: emulsje uszczelniające, podsypki wyrównujące, kleje gipsowe, masy szpachlowe, listwy krawędziowe oraz wkręty lub zszywki.

Przed rozpoczęciem układania elementów jastrychowych wykonuje się izolację obwodową z pasków z wełny mineralnej. Płyty suchego jastrychu powinny być układane na równym podłożu – niewielkie nierówności (poniżej 5 mm) wyrównuje się układając dodatkową warstwę np. tektury falistej, pianki polietylenowej, itp. Nierówności podłoża do 20 mm wyrównuje się masą szpachlową. Nierówności powyżej 20 mm niweluje się podsypką wyrównującą (na stropach drewnianych należy ułożyć warstwę wykładziny zabezpieczającą przed przesypywaniem się podsypki).

Jeżeli posadzka znajduje się na podłodze wykonanej na gruncie, konieczne jest wykonanie przeciwwilgociowej izolacji poziomej, uniemożliwiającej kapilarne podciąganie wody.