Stropodach pełny

W stropodachach pełnych wodoszczelne pokrycie nie jest oddzielone od izolacji cieplnej wentylowaną szczeliną powietrzną i w rezultacie konstrukcja wymaga rozwiązania problemu przepływu pary wodnej od strony ogrzewanego wnętrza.

Stropodachy pełne to wielowarstwowe układy konstrukcyjne, w których poszczególne warstwy spełniają konkretnie przewidziane funkcje.

•    Warstwa nośna – Dla ograniczonych rozpiętości podpór warstwa nośna może być wykonana np. jako sztywna, masywna konstrukcja płytowa z żelbetu. W przypadku dużych rozpiętości stosuje się zwykle lżejszą konstrukcję szkieletową z drewna, stali lub żelbetu, na której oparta jest warstwa nośna wykonana np. z drewna lub blachy trapezowej.

•    Warstwa rozdzielcza i wyrównująca Zadaniem tej warstwy jest zamknięcie drobnych pęknięć w warstwie nośnej, wyrównanie podłoża i ochrona warstw ułożonych wyżej przed ewentualnymi wpływami chemicznymi warstwy nośnej

•    Paroizolacja – Paroizolacja chroni stropodach przed dyfuzją pary wodnej do jego wnętrza i dzięki temu ogranicza zawilgocenie wywołane kondensacją pary wodnej pod pokryciem zewnętrznym. Paroizolacja układana jest luźno na stropie lub klejona pasmowo do podłoża. Może jednocześnie pełnić rolę warstwy rozdzielczej i wyrównującej.

•    Izolacja termiczna – Zadaniem izolacji termicznej jest utrzymywanie we wnętrzu budynku warunków komfortu cieplnego – tj. ograniczanie strat energii przy ogrzewaniu w okresie zimowym i ochrona przed przegrzewaniem w okresie letnim. Ponadto termoizolacja chroni warstwę nośną przed nadmiernymi naprężeniami i odkształceniami termicznymi.

•    Warstwa wyrównująca ciśnienie pary wodnej i rozdzielcza –

Warstwa ta ma tworzyć rodzaj poduszki powietrznej pomiędzy izolacją termiczną a pokryciem wierzchnim, pozwalającą na wyrównywanie ciśnienia pary wodnej na całej powierzchni dachu. Umożliwia swobodne przemieszczenia i odkształcenia termiczne pokrycia i zapobiega przenoszeniu naprężeń termicznych.

•    Warstwa pokrycia – Jej zadaniem jest ochrona stropodachu przed opadami atmosferycznymi i spiętrzoną wodą na połaci dachu. Pokrycia bitumiczne układane są w dwóch warstwach klejonych pomiędzy sobą na całej powierzchni, co pozwala na uzyskanie pełnej szczelności. Pokrycia z tworzyw sztucznych są stosowane zwykle w postaci jednej warstwy luźno ułożonej na podłożu, a następnie dociążonej warstwą balastową. Pokrycia, luźno ułożone na warstwie izolacji termicznej lub mocowane do niej punktowo lub pasmowo, mogą jednocześnie spełniać funkcję warstwy wyrównującej ciśnienie i rozdzielczej.

•    Warstwa ochronna ze żwiru – Warstwa ta chroni pokrycie przed uszkodzeniami mechanicznymi, promieniowaniem słonecznym UV, zmniejsza wahania temperatur. W stropodachach odwróconych pełni też funkcję obciążenia, które zapobiega podrywaniu przez wiatr lekkich płyt temoizolacyjnych.

•    Warstwa użytkowa – Wybór warstwy użytkowej wynika z przewidzianego w planie sposobu użytkowania stropodachu – warstwa gruntu do hodowania roślin lub nawierzchnia odpowiednia dla ruchu pieszego lub kołowego.

Poszczególne warstwy można dobierać w rozwiązaniach projektowych w różnorodny sposób, uzależniony od zaplanowanego sposobu użytkowania stropodachu.