Ściany: wschodnia, zachodnia i północna budynku biernego

Wszystkie zewnętrzne elementy obudowy użytkowej kubatury budynku biernego nadal pełnią te same funkcje co w tradycyjnych domach, ale ich rola została poszerzona o nowe zadania wynikające z konieczności pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego, jej magazynowania i zamiany na energię cieplną. Również do minimum ograniczono straty ciepła przez przenikanie. Te nowe zadania w inny sposób wpływają na ścianę południową, a w inny na pozostałe przegrody zewnętrzne.

A.    Ściany: wschodnia, zachodnia i północna
Ściany zewnętrzne (prócz południowej) powinny przede wszystkim charakteryzować się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła k winna wynosić 0,4 W/m²K, a więc być dużo niższa niż zalecana w polskiej normie — 0,75 W/m²K.
Konstrukcja tych ścian jest uzależniona od ich bezpośredniego udziału w ogrzewaniu promieniowaniem słonecznym. Jeżeli przez górne świetliki, czy przez duże południowe przeszklenia, pozwala się promieniom słonecznym padać na ścianę północną i jest ona ścianą absorbującą, to winna to być ściana typu „ciężkiego”, tzn. o konstrukcji murowanej z cegły pełnej, betonowej, kamiennej itp. W przypadku, gdy stanowi ona obudowę pomieszczeń pomocniczych, może to być ściana typu „lekkiego”, to znaczy o szkieletowej konstrukcji nośnej (drewno, stal), wypełnionej grubą warstwą izolacji cieplnej i obłożonej drewnem, płytkami gipsowymi, okładziną ceramiczną itp.

tmpe7f1-4Przekroje domów pokazujące uzależnienie rozwiązania ściany północnej od rozwiązania systemu biernego

Otwory okienne w tych ścianach powinny również charakteryzować się niską wartością współczynnika przenikania ciepła k, szczególnie kef — to znaczy uwzględniającego zasłony izolacyjne na noc.
Otwory okienne potrójnie szklone powinny mieć minimalne powierzchnie spełniające jedynie wymogi doświetlenia. Zmiany te dotyczą ściany północnej. Okna w ścianach wschodniej i zachodniej powinny również spełniać powyższe wymogi, a jednocześnie winny określać na ile promienie zachodzącego czy wschodzącego słońca mogą penetrować wnętrze mieszkania. Okna wschodnie czy zachodnie skuteczniej zabezpieczają przed nisko świecącym słońcem żaluzje pionowe, których położenie można określić za pomocą różnych materiałów pomocniczych, pozwalających wyznaczyć kąt padania promieni słonecznych w określonym dniu i o określonej godzinie.

Dodaj komentarz