Przepisy prawne przy stawianiu pieców kaflowych

tmpcb0-16Przy stawianiu pieców kaflowych orientowanie się we właściwych przepisach prawnych nie jest łatwe. W sprawie przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i wysokości komina oraz w sprawie zezwolenia na stosowanie pieców kaflowych w danej gminie najlepiej jest zasięgnąć rady miejscowego mistrza kominiarskiego. W każdym przypadku przed rozpoczęciem prac należy zadać mu następujące pytania:
•    Czy komin nadaje się do pieca kaflowego?
•    Czy w danej gminie dopuszczalne jest stosowanie pieców kaflowych?
•    Czy podłączenie dodatkowego pieca kaflowego nie spowoduje nadmiernego przeciążenia komina?

Mistrz kominiarski musi odebrać podłączenie pieca kaflowego do komina. Ogólne przepisy przeciwpożarowe brzmią następująco:
•    Powierzchnia o szerokości 40 cm wokół paleniska musi być przykryta niepalną wykładzina •    Z boku pieca kaflowego, w odległości 25 cm od ogrzewanych powierzchni, nie mogą znajdować się żadne wbudowane materiały palne, np. ramy drzwi, okien itp.
•    Nad piecem kaflowym należy zachować 50 cm odstępu od wszystkich znajdujących się tam materiałów palnych.

Do jednego komina o pojedynczym ciągu mogą być podłączone najwyżej trzy komory spalania o maksymalnie 20 kW mocy grzewczej każda. W przypadku zastosowania atmosferycznych palników gazowych moc komory może wzrosnąć do 30 kW.
Palniki atmosferyczne gazowe i piece kaflowe nie mogą być połączone do wspólnego komina. Każda komora spalania wymaga oddzielnego podłączenia do komina.
Na jednej wysokości do komina nie może dochodzić więcej niż jeden element łaczący.
Przy podłączeniu do komina kilku urządzeń różnica wysokości pomiędzy najniższym a najwyższym przyłączem nie może być większa niż 65 cm.
Kominek otwarty potrzebuje zawsze własnego komina (DIN 18160).

Dodaj komentarz