Piec dwupiętrowy

W końcu XIX i na początku XX wieku nastąpił duży postęp w budowie pieców mieszkaniowych, ą szczególnie w porewolucyjnej Rosji, której władze udzieliły poparcia dla rzemiosła zduńskiego. Sprawą modernizacji pieców zajęła się. również Akademia Nauk i Dział Architektury przy Radzie Ministrów. Pojawiło się dużo fachowej literatury oraz zorganizowano w uczelniach wykłady dla zdunów. Grono profesorów i inżynierów zajęło się wyłącznie opracowaniem nowych projektów pieców mieszkaniowych; zostało uruchomionych kilka badawczo-doświadczalnych stacji dla pieców mieszkaniowych. Akademia Nauk przeprowadzała wysoko nagradzane konkursy na projekty nowych pieców mieszkaniowych. Tak duże zainteresowanie się przez władze najwyższe wpłynęło nie tylko na postęp techniczny budowy pieców i trzonów kuchennych, ale również i na poprawę w zaopatrzeniu w należyte i niezbędne materiały i osprzęt.

Piece stosowane obecnie w Rosji swoją konstrukcją i jakością górują nie tylko w Europie lecz i w Ameryce. Różnica polega tylko a tym, że na Zachodzie zwracana jest uwaga słownie na zewnętrzny wygląd pieców, podczas gdy w Rosji — na wydajność cieplną, oszczędność w budowie, w eksploatacji i sprawność pieców.

Dosyć zaznaczyć, że obecnie w Rosji buduje się już piętrowe piece z obsługą jednego paleniska na dole pieca.

Piec dwupiętrowy: a) przekroje pionowe, b) przekroje poziome.